Kdyby měl člověk zbohatnout z práce,
patřil by oslovi mlýn a nádeníkům celý svět.
(německé přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1376 2751 4125 5500