Jeden přinese zrno do mlýna, druhý odnese mouku.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 1166 2332 3497 4662