S vodou mlýn stojí i zaniká.
(ruské přísloví)

mlýn Bešťák

mlýn Bešťák
14
Číhaň
Kolinec
341 42
Klatovy
Plánička
49° 20' 40.6'', 13° 27' 26.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Původně jedno vodní kolo pohánělo jedno obyčejné české složení. Kolo bylo nahrazeno Francisovou turbínou typu Reiffenstein s výkonem 7,2 HP na přelomu 30. a 40. let 20. století. České složení dvěma válcovými stolicemi.
Mlýn se nachází na západním kraji Pláničky.
Úslava
100264
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn zakreslen až v indikační skice. (JV)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1871 František a Antonie Svobodovi

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 Emanuel a Františka Bešťákovi

Bohumil Bešťák (1863-1942)

za války provoz zastaven

4.4.1942 zemřel mlynář Bohumil Bešťák

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Svoboda
 • Bešťák

Historie mlýna také obsahuje:

Po r. 1871 patřil mlýn Františkovi a Antonii Svobodovým. (JV)

Po Svodových převzali mlýn Emanuel a Františka Bešťákovi. (JV)

Bohumil Bešťák

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
  • dochována pouze mlýnice
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   vícepodlažní
   Přízemní zděnou budovu bývalého mlýna obdélníkového půdorysu kryje sedlová střecha. Polovina objektu je obytná, nachází se tu světnice a pokoj, a polovinu zabírá mlýnice, ale také komory. Obytná část je zcela podsklepená a do sklepů s valenou klenbou je přístup zvenku i ze suterénu mlýnice. (JV)
   • dveře
    • existující umělecké složení
    Mlýnice zabírá suterén, přízemí i podkroví. Patra jsou propojena dřevěnými schodišti a šachtami s kapsovými výtahy. V suterénu je umístěna transmise sloužící k pohonu výtahů a strojů ve vyšších podlažích. V přízemí, na tzv. válcové podlaze, stojí dvě válcové stolice, hranolový moučný vysévač a váha. V podkroví je umístěn hranolový šrotový vysévač a násypky. (JV)
    Žádná položka není vyplněna
    1871: 1 české složení
    Nezjištěn
    • výroba elektrické energie
    Dochovaný
    • přádelna
    • stavidlo
    • vantroky
    • rybník
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    1871: voda vytékala z rybníka plánického velkostatku dřevěnou rourou o prům. 32 cm, která byla zasazena do hráze a dále protékala mlýnskou stokou širokou 1,896 m a hlubokou 0,95 m až do 2,846 m dlouhých, 0,64 m širokých a 0,64 m vysokých vantroků nalézajících se těsně u mlýna. Pomocí stavítka se pak voda pouštěla přímo do žlabu nad kolem.
    1877 poblíž mlýna uložen normální cejch.
    Čištění mlýnské stoky před mlýnem v délce 380 n a za mlýnem v délce 95 m prováděl podle potřeby držitel mlýna. Vybraná zem se nechávala ležet na obou březích mlýnské stoky.
    Plánický velkostatek udržuje splavy a dřevěné roury, mlynář udržujhe vantroky a stavidla.
    1930: položeno betonové potrubí o prům. 50 cm, které se nacházelo u levého břehu rybníka vedle severního splavu. Asi v polovině náhoinu se nalízalo odlehčovací stavítko o velikosti 100 x 40 cm. Odtud voda mohla odtékat dřevěným truhlíkovým žlabem do dolního rybníka velkostatku. Náhon byl kousek níž přemostěn. Těsně před vantroky byla voda vedena betonovými rourami o prům. 40 zm a délce 10 m. Staré chatrné dřevěné vantroky byly nahrazeny plechovými o rozměrech 2 m délka, 60 cm výška a 63 cm šířka.
    1940: voda pro pohon mlýna odebírána nad severním koncem hráze Horního rybníka a protékala otevřeným kanálem asi 1,3 km dlouhým nad břehem Dolního rybníka k mlýnu. Posledních asi 20 m tekla voda betonovým potrubím ústícímn do vyrovnávací komory nad turbínou. Voda byla odebírána z železobetonové vyrovnávací nádržky v úrovni přízemí a dopadala na kolo turbíny, ktereá byla regulována ručně z přízemí mnlýnice. Odpoadní kanál pod mlýnem ústil asi poi 150 m do Úslavy.
    Popis
    Popis
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Popisinstalována na přelomu 30. a 40. let
    typu Reiffenstein s hltností 180 l/s a na spádu 4,5 m s výkonem 7,2 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1871 vodní kolo o prům. 3,952 m a šířce 0,64 m
    Sloužilo ještě za 1. republiky; 1930 hltnost 75 l/s, spád 3,5 m, výkon 2,3 HP
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    PopisInstalováno v letech 1941-1942, výkon 4,5 HP
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    PopisInstalováno v letech 1941-1942, výkon 4,5 HP
    Historické technologické prvky
    • francouzský kámen | Počet: 1
    • AutorHnojská Vendula
     NázevToulky po vodě - mlýny na řece Úslavě
     Rok vydání2011
     Místo vydáníBlovice
     Další upřesněnístr. 20 - Plánička, č.p. 14
     AutorHnojská Vendula
     NázevToulky po vodě - mlýny na řece Úslavě
     Rok vydání2011
     Místo vydáníBlovice
     Další upřesněnístr. 20 - Plánička, č.p. 14
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 25

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     14.9.2012 15:23 uživatelem vendula.hnojska

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 27.2.2017 21:01
     doxa (Jan Škoda) 29.3.2023 11:38
     jirka.vacek87 7.4.2021 18:38