Každý rád na svůj mlýn
nahání vody.
(české přísloví)

Přední, sladovní mlýn

Přední, sladovní mlýn
146
Šípkova
Lázně Bohdaneč
533 41
Pardubice
Lázně Bohdaneč
50° 5' 6.2'', 15° 40' 9.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu a mele
Mlýn stojí spolu se Zadním mlýnem na Opatovickém kanálu na okraji Lázní Bohdaneč směrem na Rohovládovou Bělou. Na levém břehu Opatovického kanálu stojí Přední mlýn, na druhém břehu mlýn Zadní. Mezi oběma mlýny protéká kanál.
je situován u Opatovického kanálu tak, že jím voda kanálu protéká. Mlýn je funkční, v provozu je MVE..
Na kraji města
Opatovický kanál
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1494 mlýn uveden v urbáři panství Pardubice a Kunětická Hora

Urbář z roku 1500 uvádí o Předním mlýně, zvaném též Sladovní, že z něho bylo placeno o sv. Jiří a o sv. Havlu po 3 112 kopách 15 krejcarech. Prvním známým mlynářem na Předním mlýně byl roku 1618 Bartoň Provazník. (RR)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Od dob vybudování Opatovického kanálu stojí na jeho břehu bohdanečský Přední mlýn. Několikrát vyhořel a byl opět rekonstruován, čímž zcela ztratil svou historickou hodnotu. Býval majetkem obce, která ho pronajímala, od konce osmnáctého století přešel do soukromých rukou.

__ Roku 1631 zde byl Jan Švihnos, v roce 1642 Jan Konírka, již dva roky poté Jan Pokorný a roku 1646 Ondřej Halda. V roce 1668 na mlýně hospodařil Matěj Kalhous a po něm přišel mlynář Daniel Halda. Od roku 1676 tu mlynařil Jan Veselý, od roku 1685 Matěj Chocenský a mezi lety 1693 a 1727 Jiří Košek. V roce 1700 mlynář Košek na Předním mlýně přistavěl jednu světnici s komorou a nad tím šindelový krov. Od roku 1729 byl na mlýně František Příbramský, dva roky po něm přišel František Vorel a od roku 1743 tu hospodařil František Šinták. Poté se mlynáři na Předním mlýně dost často střídali: od roku 1747 to byl Jan Šišan, roku 1750 mlynář téhož jména, rok po něm Vavřinec Šlejfíř, od roku 1760 Jan Nebeský, od roku 1764 František Langer. Za posledního zmíněného mlynáře byla v roce 1767 postranní zeď mlýna u vody již značně poškozená a její roh až po střechu hrozil zhroucením. Proto musel být od gruntu "štukovým kamenem též zmíněný roh opraven". Roku 1780 se stal majitelem Předního mlýna Rudolf Roudný. O prodeji se dochovala smlouva, tedy "Contract na Přední mlýn čp. 146, též Sladovní", uzavřená 12. ledna 1780. Píše se v ní: "My purkmistr a rada JM cís. komorního městečka Bohdanče ( ... J prodali jsme náš přední mlýn obecní tak jak stojí s dvojim složením a s přistrkující jahelkou, k němu zahrada jak plotem ohraženo jest, a kus role nazvaný pod Smichovem pod dvě měřice, pod ní kus louky až po vodu rybniční mezi jinýma kollicitanty nejvíc podávajícímu Rudolfu Roudnému, manželce i budoucím jeho k dědicům vládnutí, a míti za sumu v licitanci ustalou tři tisíce pět set zlatých rens s tím uzavřeným závazkem, že on kupující mlynář i jeho budoucí jménem nájmu každoročně do důchodu obecního tohoto městečka Bohdanče čtyři sta zlatých rens, a sice každého čtvrt léta po jednom stu zlatých rens, anticipato odváděti jest se dobrovolně uvázal." Od roku 1798 mlynařil na Předním mlýně v Bohdanči František Dostál. Ten zemřel v roce 1811, a od té doby tu hospodařila vdova Dostálová. V roce 1815, kdy Přední mlýn i sousední mlýn Zadní vyhořely, přešel Sladovní mlýn na Jana Cabicara. Roku 1820 se stal majetkem Václava Macháčka, tři roky nato Ignáce Pilaře. Mezi lety 1838 a 1852 na mlýně hospodařil Václav Dušek, po něm od roku 1858 vdova Marie Dušková. Od roku 1885 se tu uvádí mlynář Václav Pilař, od roku 1909 Josef a Marie Štěpanovští. Manželé Štěpanovští mlýn koupili za 3 500 zlatých na čtyřprocentní úrok, což ročně činilo 140 zl. (RR)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V r. 1930 vlastnil mlýn Josef Štěpánovský (RR).

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Štěpánovský
 • Provazník
 • Pokorný
 • Konírka
 • Halda
 • Kalhous
 • Veselý
 • Chocenský
 • Košek
 • Příbramský
 • Vorel
 • Šinták
 • Šišan
 • Šlejfíř
 • Nebeský
 • Langer
 • Roudný
 • Dostál
 • Cabicar
 • Macháček
 • Pilař
 • Dušek

Historie mlýna také obsahuje:

Do konce 18. stol - obec Bohdaneč

r. 1930 - Josef Štěpánovský

1939 - Josef Štěpánovský (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  06 2014
   městský
   uměle vytvořený kanál
   mlýnice bez obytné budovy
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn stojí na Opatovickém kanále.
   Mlýn je dvoupatrový.
   Na omítce nápis PŘEDNÍ MLÝN.
   Ozdobný vlys okolo kulatého okna ve štítě mlýna.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínový domek
     Turbínový domek spojuje Přední mlýn se Zadním mlýnem
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 1,48 m3/s, spád 1,4 m, výkon 21,3 k.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 1,48 m3/s, spád 1,4 m, výkon 21,3 k.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorInternet
     NázevMěsto Lázně Bohdaneč
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.lazne.bohdanec.cz/cs/105-mestska-architektura/
     Datum citace internetového zdroje1.11.2012
     AutorInternet
     NázevMěsto Lázně Bohdaneč
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.lazne.bohdanec.cz/cs/105-mestska-architektura/
     Datum citace internetového zdroje1.11.2012
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevLázně Bohdaneč - městská architektura
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.lazne.bohdanec.cz/cs/105-mestska-architektura/
     Datum citace internetového zdroje8.10.2014
     AutorInternet
     NázevPřední, sladovní mlýn
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.brehy.eu/predni-sladovni-mlyn/
     Datum citace internetového zdroje8.10.2014

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     24.9.2012 22:43 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 7.10.2017 17:43
     Radomír Roup 9.6.2018 12:58
     doxa (Jan Škoda) 8.6.2023 17:11