Jak meleš, tak budeš jíst.
(řecké přísloví)

Machův, Správkovic, Rotporkův, Suchanovský, Strhaný mlýn

Machův, Správkovic, Rotporkův, Suchanovský, Strhaný mlýn
3
Lhota
331 41
Plzeň-sever
Lhota u Chříče
49° 59' 54.4'', 13° 38' 18.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn přestavěný na hotel a rekreační zařízení stojí nedaleko obce Milíčov v údolí potoka Javornice nad jejím soutokem se Štípským potokem. U mlýna jsou vybudována sportoviště a bazén.

Na historických mapách je mlýn uváděn pod názvem Správkovic mlýn.
Samota, v údolí několik rekreačních chat
Javornice
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

kol. 1500 mlynář Petr Suchanovský, nájemce mlýna, vyhloubil náhon

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1530 majitel Linhart z Brodů

1571 Vilém Sviták sehnal své lidi a čeládku náchlební z Milíčova a když přišli k mlýnu Strhanému, tak Janovi, rychtáři ze Slatiny 2 klisny a Kunratovi 4 klisny zajali a je do Milíčova přihnali

1583 úřad Desk zemských vyslal do Milíčova komorníka Petra Feltra, aby sporné dědiny ohledal. Vyšlo se od mlýna Suchanovského proti vodě a bylo zjištěno, že strouhu v louce po pravé straně Javornice udělal mlynář Petr Suchanovský s rychtářem Petrem ze Slatiny, aby voda na mlýn tekla.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1651 soupis poddaných podle víry  - mlynář Pavel Správka, 26 letý s manželkou Marií, 30 letou, podruhem Janem Správkou, 50 letým a jeho manželkou 40 letou

1654 Berní rula  - pode vsí mlýn korečný, na kterém mlynář Pavel Správka sedí

při mlýně zřízena prachárna (mlýn na střelný prach)

1701 bratři Týřovští prodávají statek Chříčský Vázclavu Josefovi hraběti Lažanskému z Bukové a na Manětíně za 211 000 zl., v seznamu majetku mlýn s prachárnou

1713 na  panském Správkovic mlýně mlynář Matěj Houda, ke mlýnu má 6 korců panských polí, z nichž platí vrchnosti 25 korců žita a 13 zlatých.

na panské prachárně se 4 stoupami prachař František Šubrt, za pronájem platí vrchnosti 20 zlatých

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1895 majitel Filip Stiller

1906 mlynář František Mrázek, instaluje naftový motor

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

mlynář Šimice

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlynář Šimice vyměnil mlýn s hedčanským hospodským Aloisem Machem, Šimice odchází na hospodu, Alois Mach přichází do mlýna

V roce 1930 byl majitelem mlýna Alois Mach.

vypomáhají synové Míla a Rudolf

na cestě k Milíčovu postavil mlynář cihelnu, u mlýna sušárnu chmele

(historii doplnil jšk)

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mach
 • Suchanovský
 • Správka
 • Houda
 • Stiller
 • Mrázek
 • Šimice
 • Rotpork

Historie mlýna také obsahuje:

1500 Petr Suchanovský

1530 Linhart z Brodů

1651-1654 Pavel Správka

-1701 bratři Týřovští

1701- Váczlav Josef hrabě Lažanský z Bukové a na Manětíně 

1713  Matěj Houda

1895 Filip Stiller

1906 František Mrázek

-1918 Šimice

1918-1930 - Antonín Mach


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  08 2014
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   hrázděná+zděná
   přízemní
   Mlýn byl adaptován na hotel.

   Na štítě mlýna je nový nápis "Machův mlýn"
   • skládaný bedněný štít
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     Žádná položka není vyplněna
     • jez
     • náhon
     Cejchování 2. září 1895, majitel mlýna Filip Stiller. Voda k mlýnu se přivádí prostřednictvím dvou jezů, z nich jeden je v potoce Javornici a druhý v potoce Šípském. Jez v potice Javiornici je pevný, přepadový, ve hřebeni 30,6 m dlouhý a v části mezi záplavou a spodním podélným prahem 3,85 m široký. Pod spodním prahem v pokračování jezu se nalézá dlažba, která má šířku 6,5 metru. Při počátku mlýnské strouhy se nachází stavítko. Spodní jez v potice Šípském je pevbný, přepadobvý, ve hrřebenu 17,75 m dlouhý a 5,1 m ve sklonu široký. Mlýn má složení špičák a podhorní je jedním kolem poháněno, hořejší je druhým kolem a pila třetím kolem na svrchní vodu poháněny. Vantroka jsou 4,95 m dlouhá, 1,72 m široká a 1,6 m hluboká. Vodou třetího otvoru ve vantrokách se žene pila.
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, spád 4,1m, výkon 5 HP.
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, spád 4,1m, výkon 5 HP.
     Typnaftový motor
     StavNezjištěn
     VýrobceDobrý Mladá Boleslav
     Popis1906 mlynář František Mrázek žádal o povolení instalovat motor v bývalé šalandě a vedle zřídit skladiště pohonných hmot
     stojací motor o výkonu 8 HP
     Typnaftový motor
     StavNezjištěn
     VýrobceDobrý Mladá Boleslav
     Popis1906 mlynář František Mrázek žádal o povolení instalovat motor v bývalé šalandě a vedle zřídit skladiště pohonných hmot
     stojací motor o výkonu 8 HP
     Historické technologické prvky
     AutorInternet
     NázevHotel Machův mlýn
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.hotel-machuv-mlyn-chric.az-ubytovani.net/
     Datum citace internetového zdroje24.8.2014
     AutorInternet
     NázevHotel Machův mlýn
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.hotel-machuv-mlyn-chric.az-ubytovani.net/
     Datum citace internetového zdroje24.8.2014
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníPlzeň, str. 27
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJaroslav Sklenář
     NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
     Rok vydání1997
     Místo vydáníČistá
     Další upřesněnís. 149-151
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Vytvořeno

     24.8.2014 13:25 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 17.9.2022 13:11
     doxa (Jan Škoda) 26.9.2018 14:04