Kdo jde do mlýna, zmoučí se, kdo jde do nebe,
stane se blahoslaveným,
ale lepší je být zmoučený než blahoslavený.
(německé přísloví)

mlýn Semín

mlýn Semín
33
Semín
535 01
Pardubice
Semín
50° 3' 4.3'', 15° 31' 4.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn leží pod hrází rybníka Velká jalůvka uprostřed obce Semín. Mlýn prochází počáteční fází stavební obnovy, plně obnoveno bylo z prostředků Evropské unie vodní dílo, osazena turbína a mlýn vyrábí elektrickou energii. Nepřístupný.
Pod hrází rybníka Velká Jalůvka.
Opatovický kanál
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Panský semínský mlýn byl zbudován na Opatovickém kanále krátce po dokončení tohoto vodního díla v roce 1521. (RR)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Původně byl dřevěný, v 50. letech 16. století však vyhořel. V roce 1558 byl vystavěn znovu a téhož roku 1558 byl pronajat mlynáři Lexovi za 52 kop míšeňských grošů.
U mlýna stávala pila i hamr. Zajímavou praktikou dřívějších dob bylo, že majitel panství nasadil do všech mlýnů na svém území prasata na výkrm. Prasata se krmila převážně moučným prachem z podlahy a půdy mlýnice. (RR)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Soupis mlýnů z roku 1704 uvádí dvě [vodní] kola mlýnská, jednu jahelku a jedno kolo se stoupou. (RUr)

Roku 1773 byl semínský mlýn se čtyřmi složeními pronajat mlynáři Čermákovi za 4.500 zlatých a každý rok ještě 61 zlatý a čtvrt krejcaru úroku k tomu. (RR)

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1883 - majitel J. Rejholec (RR)

Na počátku 20. století prodává jeho majitel František Korec mlýn se všemi pozemky za 92.000 zlatých c.k. dvornímu velkostatku v Kladrubech, který provedl v roce 1903 celkovou rekonstrukci. (RR)

Nedlouho po vzniku Československa, v dubnu 1919, vzniká v Přelouči mlýnské družstvo s názvem "Rolnický družstevní mlýn" za účelem pronájmu semínského mlýna. Prvním předsedou se stal František Kučera, rolník ze Sopřeče. Později byli do družstva přijati také semínští rolníci, pánové Mazal a Zeman.

V roce 1922 provedlo družstvo další modernizaci mlýna. Namontována byla nová turbína od firmy Josef Porket, strojírny Růženina Huť ze Skuhrova nad Bělou.

Jednalo se o Francisovu turbínu číslo 1, průměr 85 cm, spád vodního toku je 3,88 metru, průtok 2,2 krychlových metrů za vteřinu. Užitečný výkon turbíny byl 0,78 HP a výkon 88,7 HP. (RR)

1930 Rolnické družstvo

Zmodernizovaný mlýn sloužil nepřetržitě, s určitými částečnými úpravami, až do roku 1964. Toho roku bylo v semínském mlýně ukončeno mletí obilí. Objekt byl Státním plemenářským ústavem v Kladrubech nad Labem využíván jako výrobna šrotu a sklad. V 70. letech minulého století mlynářská činnost definitivně ustala. (RR)

Zdroj: http://www.seminuprelouce.cz

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čermák
 • Korec
 • Rejholec

Historie mlýna také obsahuje:

1883 - J. Rejholec (RR)

1930 Rolnické družstvo

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • secesní
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     fungující vodní elektrárna (80 MWh/rok)
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • most, propustek
     • turbínový domek
     Opatovický kanál
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 2,2 m3/s, spád 3,88 m, výkon 88,7 HP
     Technické parametry: instalovaný výkon 30 kWh, datum spuštění 2014, spád 3,6 m, hltnost turbíny 1,2 m3
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 2,2 m3/s, spád 3,88 m, výkon 88,7 HP
     Technické parametry: instalovaný výkon 30 kWh, datum spuštění 2014, spád 3,6 m, hltnost turbíny 1,2 m3
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1839: 3 kola
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.seminuprelouce.cz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.seminuprelouce.cz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 22

     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduNová manipulace
     Název archiválieSoupis mlýnů v Čechách z roku 1704
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura3923
     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduNová manipulace
     Název archiválieSoupis mlýnů v Čechách z roku 1704
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura3923

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     15.10.2014 16:23 uživatelem wWoll (Jiří Chmelenský)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2017 16:21
     Radim Urbánek 23.4.2016 23:31
     Radomír Roup (Radomír Roup) 4.6.2018 12:05
     doxa (Jan Škoda) 4.3.2024 23:51