Mlýn jde s bouří a žena proti ní.
(finské přísloví)

Čertův, Podlešínský mlýn

Čertův, Podlešínský mlýn
Podlešín
400 01
Ústí nad Labem
Podlešín u Stebna
50° 37' 46.3'', 14° 2' 20.8''
Mlýniště bez mlýna
Zřícenina mlýna u Podlešínského potoka.
Též označován jako Čertův.
K r. 1888 je již uveden jako zřícenina.
mimo obec
Podlešínský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Podlešínský potok (dříve též nazývaný Žmole), pojmenovaný podle vesnice Podlešín, je téměř 1,5 km dlouhý levý přítok řeky Labe. Pramení ve výšce 420 m n. m. a po překonání strmého klesání končí svou pouť v nadmořské výšce 140 m.
V závěru svého toku udělal velký skok ze skály, který jsme nazvali Vaňovský vodopád. Představte si, že v horní části této stružky stával mlýn na obilí. Jeho trosky se nacházejí doprava mimo cestu. Rozvaliny byly později zvány Čertův mlýn a lidé se tomuto místu raději vyhnuli.
Podélně vede turistická stezka z Vaňova do Podlešína vybudovaná ústeckým Gebirgsvereinem roku 1903. Dodnes je to oblíbená trasa na žluté značce.

Nad dolejším vodopádem nalezá se ještě jiný, těžko přístupný. V úzkém, hlubokém úvalu, jímž ručej s vysočiny k vodopádu spěchá, jest starý, polo spadlý, bývalý mlýn, Čertův zvaný; romanticky ležící v úplné od světa odloučenosti, mezi vždy zelenými luhy. Nad ním k severu již na vysočině, ze které ručej vzniká, jest ves Podlešín.
V. WACHSMANN SEVERNÍ POLABÍ - OD LITOMĚŘIC AŽ K HŘENSKU.
Autorova poznámka - Nejsem spisovatelem z povolání a dobře vím, že spis tento není vad prost; jest psán však s vřelou láskou k věci samé; a spoléhám proto na shovívavé jeho posouzení a laskavé přijetí, neboť jen tak možno v jeho hojné rozšíření doufati; čímž úmysl můj, seznámiti zdejší své české krajany s naší krásnou domovinou, jakož i Čechy uvnitř země s krajinami obývanými jejich bratry, dosažen bude.
Spis ten budiž jednou z pásek spojujících nás s bratřími vzdálenými a pobídkou lásky ku krásné naší vlasti a slavnému národu.

V Ústí n. L., v květnu 1888.

Vydalo občanské sdružení Ústecká kulturní platforma ’98

( Milan Gruber Bouška)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  01 2021
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • lednice
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      17.6.2016 15:50 uživatelem Vladimír Kraus

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 17.6.2016 21:45
      Helena Špůrová 2.1.2021 12:28
      doxa (Jan Škoda) 21.10.2022 00:45