Bělost mouky závisí více na mlynáři než na mlýnu.
(ruské přísloví)

Beřkovický, Knížecí mlýn

Beřkovický, Knížecí mlýn
34
U Přívozu
Dolní Beřkovice
277 01
Mělník
Dolní Beřkovice
50° 23' 34.7'', 14° 27' 22.8''
Mlýniště bez mlýna
Velký mlýn o čtyřech kolech a třech složeních, čerpající rovněž vodu z Labe pro kašny v zámeckém parku a pro zámecký vodovod. Doložen k roku 1597, koncem 19. stol. nuceně odprodaný c.k. navigační komisi, v důsledku regulace Labe a zrušení jezu totiž přišel o vodní sílu a mletí bylo zastaveno, budova byla přestavěna na sušárnu chmele. Zbořen v roce 1985. Z mlýna zachován pilíř s vodočtem se záznamy labských povodní.
100 m východně od zámku v Dolních Beřkovicích
Labe
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1597 mlýn vlastní rytíř Zikmund Belvic

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1642-1644 zakreslen na plánu navrhované regulace dolního toku Vltavy od strahovského opata Kryšpína Fuka, měl tři kola

1658 mlýn měl tři složení a stoupu, každý mlynář byl zavázán udržovat mlýn i mlýnskou strouhu, platil roční nájem 5 strychů pšenice, 50 strychů žita. 27 kop. peněz za nevykrmený vepře,  za holuby při sv. Jáně 51 grošů 3 denáry, o vánocích rovněž 51 grošů 3 denáry

1696 mlýn prodán knížecímu poddanému mlynáři Václavu Procházkovi

"beze všech nároků na náhradu od vrchnosti též musel všechno vrchnostenské obilí, které se mu k mletí dalo, bez užitku pod následkem trestu mlíti a kontraktem ustanovený druh a míru mouky neb otrub odevzdati do knížecího důchodu"

1750 mlýn se pronájímá za roční nájem 152 zl., 5 strychů pšenice a 150 strychů žita

13. ledna 1769 dražební prodej mlýna, dosavadní mlynář Václav Lutzek nabízí 1500 zl. včetně úředních a jiných polatků, druhý - mlynář Myška z Mělníku nabízí 2000 zl., ale s podmínkou, že vrchnost bude udržovat mlýn a koryto na své náklady

1772 mlýn prodán za 353 zlatých rýnských Václavu Kuloušovi, podle vodního práva veškerá voda v Labi využívána pro mlýn

1780 mlýn od panství prodán Josefu Kreuzlovi

1793 Josef Fibrich

22. března 1835 Václav a Marie Tichý

 

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

25. července 1862 po smrti Marie Tiché Václav Tichý prodal mlýn čp. 34 s pozemky (17 jiter a 1.426 čtver. sáhů) s hospodářství čp. 35 (14 jiter a 759 čtver. sáhů) za 20.000 zl. Josefu Lobkowiczovi, mlýn měl i nadále v pachtu a vyhradil si výminek v čp. 35 (zemřel 1869)

1862 mlýn opraven stavitelem Veselým, postaven nový jez, zasazen vodní cejch s iniciálama K.J.LL. (kníže Josef Lobkowicz)

60. léta mlýn ořestavěn z barokní podoby do novorenesanční

1864  přistavěn pokoj v obytné budově

1864 dovezeny z Přílep nové mlecí kameny

1875 dovezeno nové vodní kolo od firmy Jan Kohout na Smíchově

1877 zřízeno čerpadlo pro zásobování kašen v zámeckém parku

1885 opraven stavitelem mlýnských strojů Josefem Švandou ze Šopky u Mělníka

1890 starý mlýn těžce poškozen povodní

1890 regulace Labe, odstraněna jezová vrata kvůli rozšíření plavební dráhy, v důsledku toho se náhon začíná zanášet

19. června 1891 kníže Ferdinand Lobkowicz žádá místodržitelství o vyčištění náhonu, namísto toho je mu c.k. navigačním erárem nabídnut odkup mlýna

1892 mlýn má ještě tři složení a   stroj na mačkání ovsa a sladu

1893 mlýn mele 280 - 300 dní v roce, 28-30 hl. obilí semele na mouku za 10 hodin, za stejný čas 100 hl obilí na šrot
ze 3 hl obilí semele 158 kg obilí a 52 kg otrub

17. října 1896 (1897) mlýn odprodán za 18.000 zl. c.k. navigačnímu eráru

1. října 1898 Ferdinand Lobkowicz si mlýn pronajímá od navigační komise za 100 zl.,  dokud ještě bude strouhou protékat voda

1903 vybudováno zdymadlo, odstarněn původní jez

1905 zrekonstruováno čerpadlo a rozšířena studna, opraven vodovod

v mlýně ukončeno mletí

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

1935 mlýn přestavěn na sušárnu chmele

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1985 demolice mlýnských budov

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Procházka
 • Lutzek
 • Kulouš
 • Kreuzl
 • Fibrich
 • Tichý

Historie mlýna také obsahuje:

1597 rytíř Zikmund Belvic

1696 Václav Procházka

-1769 Václav Lutzek 

1772 Václav Kulouš

1780 Josef Kreuzl

1793 Josef Fibrich

1835-1862 Václav Tichý

1862- kníže Josef Lobkowicz

-1896 kníže Ferdinand Lobkowicz

1896- c.k. navigační erár

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2018
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    v 60. letech 19. stol. přestavěn z barokní podoby do novorenesanční
    1864 k obytné budově přistavěn pokoj podle plánů Josefa Lorbera
    • povodňová značka
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1628 tři složení a stoupa
     1864 dovezeny z Přílep nové mlecí kameny, 95 cm široké, 60 cm vysoké
     1885 opraven stavitelem mlýnských strojů Josefem Šbvandou ze Šopky u Mělníka
     - nový moučný 4 plátový vysévač s hedvábným potahem
     - dva vysévače s mosazným potahem
     - nový šrotový vytahovák od kamene
     - nový cidící stroj
     1893 mlýn mele 280 - 300 dní v roce, 28-30 hl. obilí semele na mouku za 10 hodin, za stejný čas 100 hl obilí na šrot
     ze 3 hl obilí semele 158 kg obilí a 52 kg otrub
     Zaniklý
     • pila
     • jiné
     Mlýn rovněž čerpal vodu z Labe pro fontány v zámecké zahradě a pro zámecký vodovod.
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     1772 podle vodního práva náležela mlýnu veškerá voda v Labi, měl proto původně dva jezy - horní lomený jez na pravé straně u Mlazic, ten však byl v roce 1862 prolomen, a dolní šikmý dřevěný jez bez lodní propusti na straně levé mezi mlýnem a ostrovem, ten zůstal i se stavidlem až do poč. 20. stol.
     1890 byla odstraněna jezová vrata na pravém břehu Labe u cukrovaru kvůli rozšíření plavební dráhy, následkem čehož se náhon o šířce 8 m začal zanášet štěrkem a pískem a již neutáhl všechna čtyři kola.
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1642-1644: 3 kola
     Mlýn měl 4 kola na spodní vodu.
     1875 dovezeno nové vodní kolo od firmy Jan Kohout na Smíchově
     1885 Josef Švanda při opravě mlýna osadil nový pár kuželovitých kol
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1642-1644: 3 kola
     Mlýn měl 4 kola na spodní vodu.
     1875 dovezeno nové vodní kolo od firmy Jan Kohout na Smíchově
     1885 Josef Švanda při opravě mlýna osadil nový pár kuželovitých kol
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Historické technologické prvky
     AutorKarel Tichý
     NázevOd přívozu k cukrovaru - Historie technických staveb obce Dolní Beřkovice
     Rok vydání2016
     Místo vydáníDolní Beřkovice
     Další upřesněnís. 105 - 124
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKarel Tichý
     NázevOd přívozu k cukrovaru - Historie technických staveb obce Dolní Beřkovice
     Rok vydání2016
     Místo vydáníDolní Beřkovice
     Další upřesněnís. 105 - 124
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     13.3.2018 16:54 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 14.3.2018 08:12