Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím.
(Pl 5, 13)

Otročínský mlýn; Landeckenmühle, Röllelmühle

Otročínský mlýn; Landeckenmühle, Röllelmühle
67
Otročín
36401
Karlovy Vary
Otročín
50° 2' 15.0'', 12° 53' 37.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Budova bývalého mlýna stojí na samotě severně od obce Otročín, pod kterou spadá, necelých 20 m severně nad železniční tratí z Toužimi do Bečova nad Teplou. Mlynářské řemeslo zde nejméně po dobu 200 roků provozovala rodina Syha/Siha. Stejný rod držel také nedaleký, dnes již neexistující Brťský mlýn, který ležel asi 100 m níže po proudu Otročínského potoka.
samotra, asi 570 m severně od Obecního úřadu Otročín
Otročínský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Tereziánský katastr uvádí k roku 1756 ve výčtu v obci Otročín jednoho mlynáře. Protože obec patřila původně k panství tepelského kláštera, lze předpokládat, že mlýn byl založen mnohem dříve.

V polovině 18. století – mlynář Anton Siha, narozen roku 1716, s manželkou Margarethou. Jako mlynář uváděn v matrice již k roku 1742 v souvislosti s narozením dcery Evy Marie. Manželka Margaretha zemřela v roce 1775 ve věku 58 roků. Mlynář Anton Siha ji přežil o 26 let, zemřel v červnu 1801 ve věku 85 roků

Následoval jeho syn Michael. Od něj se příjmení tohoto mlynářského rodu píše ve tvaru Syha. Za manželku měl Annu Marii, rozenou Hübl. Jako mlynář je uváděn v roce 1777 při narození syna Norberta, který však po 7 dnech zemřel. Manželům se na mlýně postupně narodily další děti Joseph, Johann, Marianna, Franz Joseph, Engelbert a Michael (Michl), který následně převzal mlýn.

Michael (Michl) Syha hospodařil na mlýně od 30. let 19. století. V roce 1830 se oženil s Annou Köhler z Otročína čp. 67. V roce 1831 nechal u mlýna postavit kříž na památku svých rodičů Michaela a Anny Marie. Je uváděn také ve stabilním katastru k roku 1839. Manželům se zde postupně narodily děti Franz (1833, zemřel jako novorozeně), Engelbert (1834 zemřel po několika měsících), Peter (1837), Engelbert (1841), Marie Anna (1843).

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlynář Michael (Michl) Syha zemřel v dubnu 1868 ve věku téměř 65 roků. Jeho manželka Anna zemřela o 16 let později, v lednu 1884, ve věku téměř 74 roků.

Dalším mlynářem z rodu Syha byl Peter Syha, syn předešlého mlynáře, narozený v roce 1837. Za manželku měl Josephu, rozenou Lenz z Otročína. Z dětí jsou známy Ludwig (narozen 1871), Katharina (1873), Richard (1880)

Na mlýně současně žil a pracoval také jeho bratr Engelbert s manželkou Elisabethou, rozenou Hanika, původem z Měchova.

Peter Syha zemřel v listopadu 1894 ve věku 57 roků, jeho manželka Josepha v dubnu 1899 ve věku 52 roků

Od roku 1894 držel mlýn syn předešlého mlynáře Petra Ludwig Syha s manželkou Katharinou, rozenou Heidl, původem z Beranova. Postupně se jim narodily děti Joseph Wenzl (září 1899, zemřel téhož roku v prosinci) Ludwig Franz (1900), Pauline (1902), Rudolf (1904).

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlynář Ludwig Syha st. zemřel 25. 9. 1927 ve věku 56 roků, jako příčina smrti je uvedena degenerace srdečního svalu. Vdova Katharina zemřela v únoru 1933 ve věku 64 roků. V roce 1927 převzal mlýn jejich syn Ludwig Syha ml., narozen v roce 1900 a pokřtěn jako Ludwig Franz. Ten se v roce 1928 oženil s Annou Katharinou Hanika (narozena 1907), původem z obce Brť (Pirten).

V roce 1930 provozoval mlýn stále Ludwig Syha, mladší (v Seznamu vodních děl uveden jako Ludvík Sýcha).

Na mlýně současně žil mlynářův mladší bratr Rudolf (narozen 1904), který se roku 1929 oženil s Annou Möhler, dcerou zemědělce z Otročína. V zápise o svatbě je uváděn také jako mlynář v Otročíně čp. 67.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlynářská rodina Syha byla na mlýně až do konce války 1945, po válce byla odsunuta do Německa.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Nemovitost je evidována jako objekt k bydlení. Je však opuštěná, bez jakéhokoliv zabezpečení a chátrá.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Syha
 • Siha

Historie mlýna také obsahuje:

1742 Anton Siha

Michael Syha

1830 Michl Syha

1868 - 1894 Peter Syha

1894 - 1927 Ludwig Syha

1927 - 1945 Ludvík Franz Syha (Sýcha)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2019
   venkovský
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn – zděná obdélníková budova, sklep, přízemí, patro, podkroví, ve které byla 2 pracovní podlaží, nejnižší pracovní podlaží bylo ve sklepě. Jižní část budovy směrem k železniční trati byla obytná, v severní části byla mlýnice. Na mlýnskou budova přiléhá do pravého úhlu zděná hospodářská budova, která byla využívána jako stodola a chlév.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • drobné sakrální památky
   • vrata, brána
   • klenba
   • schodiště
    Žádná položka není vyplněna
    • náhon
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930 – 1 Francisova turbína, spád 4,4 m, výkon 4,93 HP.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930 – 1 Francisova turbína, spád 4,4 m, výkon 4,93 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníCheb, str. 36
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníCheb, str. 36
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorInternet, Porta Fontium
    NázevSbírka matrik západních Čech, Otročín - římskokatolická
    Rok vydání
    Místo vydáníStátní archiv v Plzni
    Další upřesněnídigitalizované matriky
    Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/otrocin?order=title&sort=desc
    Datum citace internetového zdroje25. 7. 2019

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    25.7.2019 13:54 uživatelem cestovatelka

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 12.8.2019 19:30