Ne vždycky rak na mlýně,
někdy také žába se nahodí.
(české přísloví)