Nemíchej se, jako mlynář, do zrní kdekoho.
(německé přísloví)

Zápotocký mlýn

Zápotocký mlýn
8
Blanička
391 43
Tábor
Blanička
49° 29' 4.6'', 14° 49' 51.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nově zrekonstruovaný nepřístupný objekt.
Severoseverozápadně od obce Blanička
Blanice
nepřístupný

Obecná historie:

Původní název  mlýna byl Stupník.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Pozemková kniha Chýnova p.č.6 / sn.151 - 152 rok 1623 uvádí v Blaničce: Mlýn nebožtíka Lukáše Stupníka, sirotci po něm: Maruše, Pavel, Jan, Alžběta, Mandalena, Kateřina a jejich máteř Anna. Mají mlejn zaplacený. Roku 1625 Jan syn N. Lukáše Stupníka, pro jeho zlé činy mu nebylo dále umožněno na mlýně hospodařit, byl obecní mlejn prodán mlynáři Václavovi  Zadražilovi. Roku 1630 je mlejn pustý pošacován Martinovi Višničkovi za sumu 40 kop míšeňských. Léta 1631, 3. dne Máje, Pošacován  jest týž mlejn jsouce všechen spuštěný za sumu 25 kop míšeňských. V témž šacunku jej ujal Petr Procházka. Z matrik fary Chýnova se lze dozvědět, že tento mlynář byl nazývaný Petrem Zápotočkou ze Stupníku. Několik zápisů z matrik: Chýnov kniha 1 / snímek 414, 22. října r. 1647 za svědka při svatbě - Petr Zápotočka mlynář na Stupníku, Chýnov kn.1 / sn.418, 13. dubna r. 1649 svědek při svatbě Petr Zápotočka ze Stupníku mlynář, Chýnov kn.1 / sn.419, 17. října r. 1649 za družbu při svatbě Jan, syn Petra Zápotočky ze Stupníka pod Blaničkou. V Berní rule r. 1654 ve vsi Blaničce  Petr Procházka vlastní mlýn o jednom kole. Pozemková kniha Chýnova č. 20 / sn. 47, datace 1636 - 1709 Petr Procházka má svůj mlejn slove Stupníkovský pošacován za 25 míšeňských.....při splátkách r. 1656 zapsal písař: "dne 20. Marty položil Petr Procházka Pavlovi", rok na to: "13. Marty spravil Zápotočka Alžbětě". Od r. 1659 Petr Procházka pro velkou nemocnost nekladl nic. Léta 1683, dne 25. [března] s dovolením vrchnosti v přítomnosti rychtáře a konšel[ů], ujal tento mlejn jsouce na malej vodě, a byvše dokonal[e] pustý, Václav Šebesta, v předešlém šacunku za sumu dvaceti pěti kop míšeňských....   (Gib)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V matrikách fary Chýnov je jméno Zapotoczka uvedeno koncem 17. století. To by znamenalo, že chalupa pod Blaničkou zde již stála. První mlynář je uveden až v roce 1731.

1830 Václav Vaněček

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Mlýn je uveden v seznamu vodních děl Republiky československé z roku 1930, maj. Karel Bednář.

SokA Tábor, Fond ONV Tábor: Výměrem VIII/1-515.33-1952 10. listopadu 1952 bylo poslednímu mlynáři na Zápotockém Mlýně Karlu Bednářovi nařízeno vrátit živnostenský list s odůvodněním, že více než 6 měsíců neprovozuje svoji živnost.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Stupník
 • Zadražil
 • Višnička
 • Procházka
 • Šebesta
 • Vodrážka
 • Zeman
 • Vaněček
 • Zachař
 • Bednář

Historie mlýna také obsahuje:

1830 Václav Vaněček

Podle sčítání byl Karel Bednář vlastníkem mlýna od r.1900.

1930-1939 - Karel Bednář (RR)

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Mladá Vožice
Název toku: Blanice
Obec, čp. : Blanička 8
Podnikatel: Karel Bednář
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 akční turbína
Normální výkon v ks: 8,1


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
       Žádná položka není vyplněna
       • akumulační nádržka
       Voda ke mlýnu byla přiváděna lučním potůčkem, který nad mlýnem protékal vodní nádržkou a z ní stavítkem po žlabu na kolo (do r. 1926). (Mlýn je prvním vodním mlýnem na potoce Blanička.)
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       PopisTurbína byla postavena bez vodoprávního schválení v roce 1926 na místě sešlého vodního kola na svrchní vodu o průměru 6,5m, světlé šířce korečků mezi věnci 60cm a hloubkou korečků 30cm.Množství vody potřebné k pohonu kola bylo stejné jako k pohonu turbíny.
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       PopisTurbína byla postavena bez vodoprávního schválení v roce 1926 na místě sešlého vodního kola na svrchní vodu o průměru 6,5m, světlé šířce korečků mezi věnci 60cm a hloubkou korečků 30cm.Množství vody potřebné k pohonu kola bylo stejné jako k pohonu turbíny.
       Typakční turbína
       StavNezjištěn
       PopisV r. 1930 zde byla akční turbína, průtok 0,116 m3/s, spád 7 m, výkon 8,1 k.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       • pískovcový kámen | Počet:
       • AutorMinisterstvo financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl republiky čekoslovenské
        Rok vydání1932
        Místo vydání
        Další upřesněníDíl 12 Tábor, str. 43
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorMinisterstvo financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl republiky čekoslovenské
        Rok vydání1932
        Místo vydání
        Další upřesněníDíl 12 Tábor, str. 43
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
        NázevMatriky fary Chýnov
        Rok vydání
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-ch-chynov
        Datum citace internetového zdroje7.4.2020
        AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
        NázevMatriky fary Pohnání
        Rok vydání
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-p-pohnani
        Datum citace internetového zdroje7.4.2020
        AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
        NázevSčítání lidu pro čp.8 obce Blanička
        Rok vydání
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu-soka_tabor-1869-soudni_okres_mlada_vozice-b-blanicka
        Datum citace internetového zdroje7.4.2020

        Místo uloženíSOA Tábor
        Název fondufond Okresní úřad Tábor I.
        Název archiválievodní kniha I., vložka k vodní knize č. 98
        Evidenční jednotka
        Inventární číslo, signatura
        Místo uloženíSOA Tábor
        Název fondufond Okresní úřad Tábor I.
        Název archiválievodní kniha I., vložka k vodní knize č. 98
        Evidenční jednotka
        Inventární číslo, signatura

        Základní obrázky

        Historické mapy

        Současné fotografie - exteriér

        Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

        Vytvořeno

        19.6.2015 11:40 uživatelem Veronika Němcová

        Majitel nemovitosti

        Není vyplněn

        Spoluautoři

        Uživatel Poslední změna
        Rudolf (Rudolf Šimek) 1.2.2022 21:46
        Radomír Roup (Radomír Roup) 17.6.2018 19:06
        doxa (Jan Škoda) 8.1.2024 22:41
        pepino 7.4.2020 20:38
        Gib (Robert Filip) 2.2.2022 16:11