Osel cizích lidí otáčí mlýnem nejlépe,
farář z daleka čte bohoslužbu nejlépe.
(čínské přísloví)