Kdo je ve mlýně, je pokládán za mlynáře.
(ruské přísloví)

Součkovský mlýn

Součkovský mlýn
Bystrovanská
Olomouc - Bělidla
779 00
Olomouc
Bělidla
49° 35' 54.2'', 17° 17' 15.3''
Prameny doložené mlýniště
Z půhonu z r. 1516, ve kterém Pavel, opat kláštera Hradiska město Olomouc ze zvýšení splavu pod Bystrovany, jasně vyplývá, že se v blízkosti špitálu sv. Ondřeje další mlýn, patřící Hradisku. Z dalšího půhonu se dozvídáme, že "voda tím tokem starým svobodně šla na tři mlýny kdež mezi těmi mlýny jeden mlýn ku klášteru a konventu našemu u sv. Ondřeje přísluší". V r. 1524 máme bez bližšího určení doloženého mlynáře Součka, od těch dob se o něm hovoří jako o mlýně Součkovském, i když stále patřil klášteru Hradisko. Po r. 1574 jakékoliv zápisy o tomto mlýně mizí.
Mlýn se nacházel asi 2,5 km od středu města Olomouc
Bystřice
volně přístupný

Obecná historie:

Na řece Bystřici, někde v prostoru dnešní Bystrovanské ulice, kde se původně tok řeky dělil do dvou ramen, z nichž jedno tvořilo mlýnský náhon, se v minulosti nacházely tři obilní mlýny. Jejich přesné místopisné určení je značně obtížné, protože se z nich nic nedochovalo a nejsou (vzhledem ke svému brzkému zániku) zakresleny na žádném z dochovaných mladších plánů. Také nedostatek pramenů - o literatuře ani nemluvě - téměř vylučuje jejich přesné situování. Víme však zcela jistě, že se všechny tři nacházely na jednom mlýnském náhonu mezi dvory Bělidly (Plejch, Blejch, Plaich) a Hodolany (Hodinan) a to již r. 1383, kdy jeden z těchto mlýnů ležel mezi dvěma dalšími mlýny. První zmínku o dvou z těchto mlýnů však máme již z r. 1304, přičemž jeden z nich je situován na Bělidla a druhý k mostu přes řeku Bystřici. Zdá se však, že termín "Bielidlo" ve skutečnosti představuje řeku Bystřici, v pramenech poprvé připomínanou již r. 1215, což potvrzuje listina z r. 1271 a že tedy oba mlýny ležely na Bystřici. Také Hodolany již v této době existovaly (jako dvůr) - první zmínka z r. 1228 je sice falsum, ale zpráva z r. 1275 existenci tohoto dvora jasně prokazuje. Vesnice Bělidla vznikla daleko později ze dvora, běžně označovaného jako Šenkovství markrabské, kterýžto název se v pramenech objevuje poprvé k r. 1404.

Několik základních údajů o II. mlýnu zvaném "Součkovský".


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Z půhonu z r. 1516, ve kterém Pavel, opat kláštera Hradisko pohání město Olomouc ze zvýšení splavu pod Bystrovany, čímž Bartoň, mlynář klášterní "kterýž jest u sv. Ondřeje" byl značně poškozen, jasně vyplývá, že se v tomto roce nacházel na Bystřici v blízkosti špitálu sv. Ondřeje další mlýn, patřící klášteru Hradisko. Tento půhon se v podstatě opakuje k r. 1518, ovšem navíc je zde zmínka, která nám značně pomáhá při stanovení polohy a počtu jednotlivých mlýnů na Bystřici. Říká se zde doslova: "...voda tím tokem starým svobodně šla na tři mlýny kdež mezi těmi mlýny jeden mlýn ku klášteru a konventu našemu u sv. Ondřeje přísluší". V r. 1524 máme bez bližšího určení doloženého mlynáře Součka (Sauczek).

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Dva půhony z r. 1535 a r. 1538 hovoří o mlynáři Janovi, který utrpěl škodu tím, že město opět zvýšilo práh na řece Bystřici pod vesnicí Bystrovany, aby mělo dostatek vody na svých rybnících a mlýně v Holici. Vzhledem k tomu, že další prameny pak běžně hovoří o tzv. mlýně Součkovském a že r. 1547 se na tomto mlýně připomíná mlynářka Marta Součková, musel být zmíněný mlynář její manžel Jan Souček. V r. 1547 tedy tento mlýn stále držel klášter Hradisko, jenž prostřednictvím tehdejšího opata Martina nevycházel ze sporů s olomouckou městskou radou, týkajících se vodních poměrů na řece Bystřici. Dělo se tak až do r. 1554, kdy smlouvou ze 4. října postoupil opat Beneš "mlýn řečený Součkovský na vodě Bystřický na gruntech klášterních jenž slove na Plejchu" s nejrůznějším příslušenstvím trvale městu Olomouci, pochopitelně za určité protihodnoty - rolníky v několika vsích, roční plat mlynáře hejčínského atd. Jednalo se o taktický ústupek klaštera Hradisko, který věděl, že spory s městem v této oblasti nemůže úspěšně dovést do konce a proto mlýn raději výhodně směnilo. Ani město si však mlýn nehodlalo ponechat a ještě téhož roku ho se ziskem prodalo Janu Kučerovi za 2500 zl. I v tomto případě je pro nás důležitý text zápisu upřesňující polohu mlýna ve vztahu ke mlýnu I. (v Trávníku) a zároveň vylučující možnou totožnost obou mlýnů pouhým srovnáním jejich majitelů. Zápis také potvrzuje, že Šenkovství bylo opravdu přímým předchůdcem později vzniklé vesničky Bělidlo, v jejíž těsné blízkosti poblíž řeky Bystřice se nacházel i špitál sv. Ondřeje. Hovoří se zde o prodeji mlýna dříve patřícího Martě Součkové, který ona koupila od Beneše, opata kláštera Hradisko, tedy o mlýně, ležícím na Plaichu neboli na Šenkovství. Jan Kučera a po jeho smrti i jeho žena spláceli prodejní cenu až do r. 1574, kdy také jakékoliv zápisy o další existenci mlýna mizí.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bartoň
 • Souček
 • Kučera

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2017
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMiloslav Čermák
       NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí II. část (OAO 1977)
       Rok vydání1978
       Místo vydáníOlomouc
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMiloslav Čermák
       NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí II. část (OAO 1977)
       Rok vydání1978
       Místo vydáníOlomouc
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       28.12.2017 22:42 uživatelem Čenda

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 2.1.2018 20:58