Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken,
se do tmy ponoří.
(Kaz 12, 3)

mlýn ve Lhotě

mlýn ve Lhotě
8
Lhota nad Moravou
783 32
Olomouc
Lhota nad Moravou
49° 40' 42.8'', 17° 8' 41.4''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Roku 1247 měl klášter Hradisko u Olomouce jen mlýn pod Hradiskem a když se majetek kláštera stále dary rozmnožoval, bylo nutno postavit mlýn druhý. Byl tedy založen u Nákla, které tvořilo část hradištského panství, a to na jednom z několika ramen řeky Moravy. Aby mlynář nebyl v hlubokém lese sám bez ochrany, při možném přepadení lupiči, byla u mlýna založena malá ves, skládající se jen ze 6 chalupnických usedlostí - tak byla založena Lhota u Nákla.
Mlýn se nacházel asi 400 m od středu obce Lhota nad Moravou
Mlýnský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roku 1247 měl klášter Hradisko u Olomouce jen mlýn po Hradiskem a když se majetek kláštera stále dary rozmnožoval, bylo nutno postavit mlýn druhý. Byl tedy založen u Nákla, které tvořilo část hradištského panství, a to na jednom z několika ramen řeky Moravy. Aby mlynář nebyl v  hlubokém lese sám bez ochrany, při  možném přepadení lupiči, byla u mlýna založena malá ves, skládající se jen ze 6 chalupnických usedlostí - tak byla založena Lhota u Nákla.

U Řimic se dělí Morava v několik ramen. Na jednom z nich byl postaven mlýn ve Lhotě a ten byl největší a nejdůležitější budovou ve vsi. Ve lhotském mlýně mleli poddaní všech obcí sousedících, pokud patřily k panství kláštera. Lhotský mlynář spolu s mladečským odpovídali vrchnosti za provedení prací na jezu na Moravě u Řimic a na náhonu ke všem mlýnům, jež byly součástí smlouvy. Roku 1474 vznikly spory mezi mlynáři, které urovnával Karel starší z Vlašimi a r. 1497 byla "řimická smlouva" o stavu (splav se stavidly) a jeho udržování, potvrzena králem Vladislavem II. Důležitého toho jednání účastnil se též mlynář ze Lhoty.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Litovelský rychtář vykonával soud na mlynáři sousedícími a měl k pomoci dva mlynáře - hejtmany. Hejtmanem byl roku 1565 též mlynář lhotský, jako pomocník při soudních rozepřích mezi mlynáři. Téhož roku byl vydán pracovní pořádek při řimickém stavu, v němž se praví: "Kdyby mladečský mlynář na stavu nějakou škodu spatřil, že by voda protékala, má obecnou dřevěnou sekeru vyslati, kterou mlynář, ani hodinu u sebe té sekery nepodržíc, poslati má, aby se dostala téhož dne až do Lhoty. Lhotský mlynář má na tuto zprávu téhož dne, nebo příštího, se vydati s tovaryšem, neb mládkem svým, na cestu a zastaviti se v Březové, pak na Šargouně atd. až všichni mlynáři se u stavu sejdou.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Prvním písemně jmenovaným mlynářem ve Lhotě je Vít s manželkou Dorotou z roku 1636.

1834 Konstantin Klein

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Antonínem Tymichem byla v roce 1901 zřízena vodní turbína na výrobu elektrického proudu pro pohon mlýna, když před tím byl poháněm jen vodním tokem.

V roce 1911 vyhořel lhotský mlýn, majitel Antonín Tymich byl poslední mlynář ve Lhotě.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1919 byla obec Lhota připojena na elektrickou síť. Zdrojem elektřiny byla místní vodní turbina v továrně Václava Svobody na zpracování dřeva. Ten v roce 1920 postavil obytný dům čp. 39 pro své zaměstnance.

V roce 1923 Svobodova továrna vyhořela.

1930 V. Svoboda, továrna na  parkety a nábytek a elektrárna

V roce 1938 Svobodovu továrnu zakoupili manželé Josef a Marie Wilsonovi z Prahy od penežního ústavu v Olomouci.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Wilsonova továrna byla v roce 1949 znárodněna. Prvním národním správcem byl Ladislav Lukeš z Příkaz.

V roce 1968 byla okončena ochranná protipovodňová hráz podél mlýnského náhonu v úseku Lhota - Březové.

Dnes zde sídlí firma Lombard řezivo s.r.o se sídlem v Litovli, elektrárnu provozuje firma z Prahy.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Tymich
 • Klein

Historie mlýna také obsahuje:

1834 Konstantin Klein

před 1911 Antonín Tymich

1930 V. Svoboda

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  02 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    jednopatrový
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • výroba elektrické energie
      Dochovaný
      • dřevoobráběcí dílna
      1930 továrna na parkety a nábytek a elektrárna
      • náhon
      • odtokový kanál
      • turbínový domek
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      Popis1930: 2 turbíny Francis, hltnost 3,8 m3/s, spád 1,6 m, výkon 80,8 HP
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      Popis1930: 2 turbíny Francis, hltnost 3,8 m3/s, spád 1,6 m, výkon 80,8 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autorobec Náklo
      Názevoficiální stránky obce Lhota nad Moravou
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.naklo.cz/informace-o-obci/mistni-casti/lhota-nad-moravou/
      Datum citace internetového zdroje02 2018
      Autorobec Náklo
      Názevoficiální stránky obce Lhota nad Moravou
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.naklo.cz/informace-o-obci/mistni-casti/lhota-nad-moravou/
      Datum citace internetového zdroje02 2018
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 16 (Olomouc), s. 15

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      5.3.2018 16:52 uživatelem Čenda

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 5.3.2018 20:56
      doxa (Jan Škoda) 22.12.2022 00:28