Škola bez kázně, mlýn bez vody.
(Jan Ámos Komenský, 1592 – 1670)