Žvanění nic neumele, jen vodu víří.
(ruské přísloví)