Když na mlýně není voda, osel tančí.
(německé přísloví)

Stěničkův mlýn; Biela Mühle

Stěničkův mlýn; Biela Mühle
51 později 108
Šebetov
679 35
Blansko
Šebetov
49° 32' 29.6'', 16° 44' 10.1''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn zde uváděn již před r. 1600. Z mlýna ze 17. nebo 18. století, který je na mapě z r. 1832, zůstal v současné době jen sklep. Zbořen byl 1934.
cca 2 km JV od centra obce
Bělá
volně přístupný

Obecná historie:

Na levém břehu stojící mlýn ležel v katastru Kořence, do r. 1895 je v soupisech domů evidován jako Bělský mlýn, pila a poplatný čtvrtlán v Šebetově čp. 51, poté jako hájovna na Kořenci čp. 108. Kořenec byl součástí šebetovského panství, později velkostatku.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Počátky původně panského mlýna v údolí Bělé sahají hluboko do minulosti (před r. 1600).

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Po r. 1650 držel mlýn v dědičném nájmu od šebetovské vrchnosti rod Stěničků (někdy se mylně uvádí Štěničků), který mlýn v dalších generacích koupil a bez přestávky na něm hospodařil až do r. 1895, kdy celý objekt včetně pozemků prodal mlynář Alois Stěnička majiteli šebetovského velkostatku, baronu Mořici Königswarterovi.

1895 celý objekt včetně pozemků prodal mlynář Alois Stěnička majiteli šebetovského velkostatku, baronu Mořici Königswarterovi.

1895 baron Mořic Königswarter předává velkostatek svému vnukovi Janu Königswarterovi. V následujících letech sloužil Bělský mlýn jako hájovna.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn slouží jako hájovna.

V květnu 1921 byl objekt i s pozemky znárodněn, v r. 1931 však došlo k jeho propuštění ze záboru a vlastníkem se znovu stal velkostatek, který nechal po r. 1934 mlýn srovnat se zemí. V r. 1945 byl velkostatek na základě Benešových dekretů znárodněn.

Na všechny objekty byl k datu 25. 5. 1934 vystaven demoliční výměr.

V říjnu 1937 stavební parcela Bělského mlýna zápisem v Pozemkové knize úředně zaniká.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Stěnička
 • Štěnička

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Poměrně rozsáhlý areál, sestávající především z obytné zděné budovy, na kterou kolmo navazuje rovněž zděná mlýnice se dvěma mlýnskými koly. Obdélníkový dvůr s vjezdem obráceným k náhonu uzavírají dvě dřevěná hospodářská stavení. Zvláštní pozornost si zaslouží dřevěný přístřešek s vodním kolem, nacházející se v sousedství mlýnice. Ten ve skutečnosti skrýval pilu na vodní pohon, jinak nejstarší zdokumentovanou vodní pilu v tomto úseku Bělé.
     • klenba
      Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorObec Šebetov
       NázevŠebetovský zpravodaj
       Rok vydání2019
       Další upřesněníříjen, str. 3-4
       AutorObec Šebetov
       NázevŠebetovský zpravodaj
       Rok vydání2019
       Další upřesněníříjen, str. 3-4

       Žádná položka není vyplněna

       Historické mapy

       Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

       Vytvořeno

       24.11.2014 21:15 neznámým uživatelem

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 6.3.2022 20:27
       doxa (Jan Škoda) 6.10.2022 01:20
       kytaras (Tomáš Kučera) 6.3.2022 09:30