Pšenice jde kolem a kolem a nakonec se vrátí do oka mlýna.
(maurské přísloví)

Selský mlýn, mlýn Voldanov; Bauernmühle

Selský mlýn, mlýn Voldanov; Bauernmühle
11
Zakšín
472 01
Česká Lípa
Zakšín
50° 31' 13.4'', 14° 29' 52.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn čp. 11 s velkým patrovým stavením, datovaným do roku 1924. Ve štítu je omítkový motiv mlynářského znaku.
Zakšínský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

patrně na tomto místě stával mlýn Voldanov, uváděný při dělení majetku Berků z Dubé 1402, připadl k hradu Čap

na několik dalších století ale o něm zprávy mizí

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

před třicetiletou válkou nejspíš přešel do rustikání držby

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1622 od svého otce odkoupil za 700 kop Wenzel Fetter (Vetter)

1638 za 600 kop odkoupil jeho bratr Christoph Fetter

1643 klein Mühl in Sakschem přepsán na Michla Storma z Dubé

1653 za 530 kop odkoupil Martin Kaisser

1679 Anna, vdova po M.Kaisserovi, prodala mlýn o 1 složení za 600 kop Wentzelu Beckerovi.

1708 za 660 kop koupil Wentzel Becker (Böcker), z usedlosti se platí 8 kr. a 4,5 d ročně, skládá se na sv. Havla. Za užívání vodního práva se odvádí 12 str. obilí pražské míry a 5 zl. za vykrmení vepřů.

1747 za 660 kop koupil syn Frantz Becke

1753 Tereziámnský katastr - rustikální mlýn o 1 kole na stálé vodě

1757 za 660 kop koupil Johann Christoph Hoffmann ze Skalice, u mlýn samostatná budova výměnku

1770 od J.Ch.Hoffmanna koupil syn Johann Wentzel Becke, mlýn zatížen  povinností ruční roboty 3 dny týdně (156 dní ročně)

1772 Josef Teübner

1793 za 1346 zl. 5 kr. koupil Frantz Becke

1820 mlýn prodal za 15.500 zl. Marii Anně Bendelové roz. Weindlicové z České Lípy, povinnosti zůstávají, v unventáři velké kolo, pytlík, železný sochor

1841 za 6000 zl. konv.m. kupuje syn Ignatz Bendel

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1866 za 5250 zl. kupuje syn Josef Bendel

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1921 Eduard a Marie Königovi

1930 Ed. König

1937 Eduard a Marie Königovi

1940 mlýn zastaven

1945 mlýn konfiskován, národní správce Antonín Štekrt, který však provozuje pouze mlýn čp. 8

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fetter
 • Vetter
 • Storm
 • Kaisser
 • Becker
 • Böcker
 • Becke
 • Hoffmann
 • Teübner
 • Bendel
 • König
 • Štekrt

Historie mlýna také obsahuje:

1622-1638 Wenzel Fetter (Vetter)

1638-1643 Christoph Fetter

1643-1653 Michl Storm

1653-1679 Martin Kaisser

1679-1708 Wentzel Becker

1708-1747 Wentzel Becker (Böcker) ml.

1747-1757 Frantz Becke

1757-1770 Johann Christoph Hoffmann

1770-1772 Johann Wentzel Becke

1772-1793 Josef Teübner

1793-1820 Frantz Becke

1820-1841 Marie Anna Bendelová

1841-1866 Ignatz Bendel

1866- Josef Bendel

1921-1945 Eduard Konig

1945 Antonín Štekrt

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    Mlýnská budova přístupná mostem přes hlavní koryto potoka. Obytná mlýnice leží na jižní straně dvora. Zbylý obvod tvoří 3 převážně hospodářské budovy, vytvářející půdorys písmene U. Patrová omítaná budova v sv rohu dvora byla zřejmě výměnkem. Výměnek postaven po roce 1843 na místě původní mlýnice.
    Ve štítu symbol palečního kola s inicilámi EMK (Eduard a Marie Königovi) 1921.
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
      Žádná položka není vyplněna
      1937: 3 válcové stolice, šrotovací stolice, loupačka
      po roce 1945 přemístěno:
      do mlýna Zakšín čp. 8:
      dvouvalcová mlecí stolice Prokop 500 x 300 mm
      ležatá míchačka délka 2000 mm
      do mlýna Staré Splavy čp. 37:
      aspiratér Fr. Heer
      loupačka Kašpar prům. 800 mm
      dvouválcová stolice Kašpar 600 x 220 mm
      rovinný vysévač Welzig
      tříkrupičná reforma Heer (šíře rámečků 370 x 450 mm)
      míchačka Rapid od fy Fantl Praha prům. 1600 mm
      • náhon
      • vantroky
      1937: Počátek náhonu u dřevěného mostu v severní čási obce poblíž čp. 41 a 42., celková délka 1088 m. 3 m před uvedeným mostem byl v pravém břehu náhonu odváděcí příkop na luční pozemek p.p.č. 1280. U stavidla jalového přepadu 100 m nad mlýnem se uvádí šířka 1,3 m a výška 0,622 m . Vodu na kolo přiváděly ještě dřevěné vantroky délky 13,5 m, šířky 0,55 m a dvojí hloubky - v horní části 0,34 m a v dolní části 0,23 m. Vantroky byly opatřeny dvojicí stavidel, regulujících přítok vody na kolo, první o světlé šířce 0,51 m a výšce 0,4 m, druhé o výšce 0,49 m. Lednice o délce 9,8 m byla dřevěná a zastřešená (zv. kolna). Cejch umístěn na hospodářské budově, měl podobu železné skoby s trojúhelníkem postaveným na špičku.
      2014: Náhon začíná na severním okraji obce mezi domy čp. 20 a 42, zásobován z pramenů a studní, lemuje patu východního svahu údolní nivy na levém břehu dnešního koryta Zákšínského potoka až do jižní části obce. Celková délka kol. 1 km. 90 m před mlýnem jalový přepad zpět do hlavního koryta potoka, přepad tvoří betonové zídky s otiskem rámu zaniklého stavidla. Zemní těleso náhonu ústí u sv nároží mlýna do betonových vantrok. Odpadový kanál vede pod mlýnskou budovou a ústí do potoka až za dvorem (mezi mostem k čp. 11 a mostem hlavní silnice Dubá-Mělník). Vyústění podzemního kanálu je provedeno ve břehu pod přístupovou cestou a má široký profil s nízkou segmentovou klenbou. Zdivo kanálu je z pískovcových kvádrů, při opravách druhotně doplněných cihlami a betonem. Dále již pokračuje otevřené koryto.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,042 m3/s, spád 6,9 m, výkon 2,7 HP, prům. 6,65 m, světlá šířka 0,66 m (celk. šířka 0,85 m), 72 lopatek o hloubce 25,5 cm.
      1937: užitečný spád 6,86 m, 5 ot./min., max. hltnost 100 l/s, max. výkon 506 HP (prům. výkon 2,4 HP)
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,042 m3/s, spád 6,9 m, výkon 2,7 HP, prům. 6,65 m, světlá šířka 0,66 m (celk. šířka 0,85 m), 72 lopatek o hloubce 25,5 cm.
      1937: užitečný spád 6,86 m, 5 ot./min., max. hltnost 100 l/s, max. výkon 506 HP (prům. výkon 2,4 HP)
      Typelektrický motor
      StavZaniklý
      Popis
      Typelektrický motor
      StavZaniklý
      Popis
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Popis
      Historické technologické prvky
      • pískovcový kámen | Počet: zlomek
      • AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 10 (Litoměřice), s. 16
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 10 (Litoměřice), s. 16
       AutorMiroslav Kolka
       NázevTechnická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí
       Rok vydání2014
       Místo vydáníLiberec
       Další upřesněnís. 221-226

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Vytvořeno

       31.12.2014 18:54 uživatelem Jan Pešta (Jan Pešta)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 15.9.2019 22:17
       doxa (Jan Škoda) 28.11.2023 10:20