Člověk musí mlátit zrno dříve, než je pošle do mlýna
a svoje děti dříve, než je pošle do světa.
(německé přísloví)

Taussigův, Škodův, Čermákův, Kočvarův mlýn; Czermak Mühle

Taussigův, Škodův, Čermákův, Kočvarův mlýn; Czermak Mühle
261
Velké Meziříčí
59401
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí
49° 20' 20.0'', 16° 1' 54.7''
Mlýniště bez mlýna
Později přestaven na slévárnu a na jeho místě později vyrostl lihovar.
mimo obec
Oslava
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1618-1648 Jiří a Šebestián Chromí

Měst. poz. kniha č. 5/11593, fol. 70

"Zápis na mlejn Šušnikovský pod dědinou Petrávčí a za dolním předměstem: ASN 1654 12. února pro sešlost neduživost věku svého Jiřík Bělehradský, mlynář, nemoha více a déleji mlejn Šušnikovský spravovati, v též posesu, jakž jeho on užíval, za se Jakubovi Kočvarovi, mlynáři, za sumu 115 kop mor. prodal a odevzdal. V roce 1688 4. února koupil jest sobě, manželce a dědicům Jiřík Štěpán, mlejn, volný, zpustlý, od Jana Jindřicha Šelle, též mlynáře, se vším příslušenstvím, za pouhých 20 zl. rýn. Od téhož uvnitř psaného roku 1688 až do roku 1711 porážely se vejruňky za postavení nebožtíka Jiříka Štěpána, jinak Kočvary, na témž mlejně, poněvadž on skrze zgruntu nový staviti a vyzdvihnouti musel, a tak budou zase vejruňky, počna r. 1712 při čase sv. Martina k obci a následovně k špitáli každoročně po 2 zl. 20 kr. pokládati.

L.P. 1706, 17. října přiženil se Matěj Severa, mlynář k vdově Maryně, pozůstalé po nebožtíku Štěpánovi Kočvarovi, ujal jest týž mlejn, slove Kočvarovský, bez závdavku za sumu 134 zl. 10 kr.

fol. 137

L.P. 1729, 12. května, Jan Mann, mlynář jakož i před některým rokem k vdově po nebožtíku Matěji Severovi se přiženil, tak tedy právně sobě mlejn purkrechtní k městu patřící, slove Kočvarovský, na řece pod Dolním městem a tak řečeným Chromém mlejně po svém nebožtíku předkovi Matěji Severovi za sumu 134 zl. 10 kr.

1750 Jan Mann, platí vrchnosti 6 zl. 38 kr.

1767 po jeho smrti převzal syn Jan Mann ml.

1774 Johan Dočkal

1819 zdědil Jakub Dočkal

1819 odstoupil Petru Hamžovi a jeho manželce Alžbětě za 1000 zl.

1824 prodali mlýn Tomáši Čermákovi a jeho ženě Marii za 800 zl. stříbrných

12.8.1838 koupil zpustlý mlýn za 5 500 zl. Josef Škoda (* 4.2.1821)

červenec 1840 mlýn poškozen povodní, zanesen náhon

27.1.1844 se oženil s Annou Langerovou, dcerou mlynáře z Vísky u Litovle

17.7.1844 mlýn opět zasažen povodní, voda odnesla vodní kolo

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1862 mlýn zakoupil František Liška (* 1834), mlynář z Frankova Zhorce s manž. Antonií (* 1836 v Novém Veselí)

převzal syn Josef Liška s manž. Marií

28.6.1880 mlýn prodal Josefu Taussigovi a jeho společníku Suchnymu za 18.000 zl., ti přistavěli moderní továrnu na výrobu klihu

únor 1886 mlýn a klihárna vyhořely (požár údajně založen jako pojistný podvod)

1887 Jan Achenbach

11.2.1888 spáleniště koupili bratři Breitenbachové ze Siengenu ve Westfálsku a Ela Czaronková (každý 1/3) za 10.000 zl. a založili zde strojírnu a slévárnu na tvrdé válce

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1917 Ela Breitenbachová  a synovec Werner Breitenbach

1.2.1923 došlo při odlévání válce v důsledku proniknutí vody do formy k výbuchu, při němž bylo smrtelně zraněno 6 slévačů (Janíček, Horký, Fila, dva mladí Hejdové a Kyselý). Uspořádán společný pohřeb.

podnik následně upadal

1927 v dražbě koupila spáleniště Brněnská banka

1929 od banky koupil Družstevní hospodářský lihovar z.s. s.r.o.

1935 lihovar rozšířen o sušárnu, pracovalo zde 12 dělníků

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1952-1962 část lihovaru demontována, přestavěn na sušárnu

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Chromý
 • Bělehradský
 • Kočvara
 • Šelle
 • Štěpán
 • Severa
 • Mann
 • Dočkal
 • Hamža
 • Čermák
 • Škoda
 • Liška
 • Taussig
 • Suchny

Historie mlýna také obsahuje:

1618-1648 Jiří a Šebestián Chromí

-1654 Jiřík Bělehradský

1654- Jakub Kočvara

-1688 Jan Jindřich Šelle

1688-  Jiřík Štěpán zvaný Kočvara

vdova Maryna

1706 Matěj Severa

vdova Severová

1729-1767 Jan Mann,

1767 Jan Mann ml.

1774-1819 Johan Dočkal

1819 Jakub Dočkal

1819-1824 Petr Hamža

1824-1838 Tomáš Čermák

1838-1862 Josef Škoda

1862- František Liška

-1880 Josef Liška

1880-1887 Josef Taussig a Suchny

1887 Jan Achenbach

1888-1917 bratři Breitenbachové a Ela Czaronková

1917-1927 Ela Breitenbachová a Werner Breitenbach

1927-1929 Brněnská banka

1929- Družstevní hospodářský lihovar z.s. s.r.o.

v roce 1930 majitelem Družstevní hospod. lihovar ve Velkém Meziříčí

1767, Mann Jan, mlynář Kočvara, skrze vyrovnání dědictví

Před urozeného a statečného pána France Jiřího Krále, jejich knížecí osvícenosti paní Eleonory, kněžny z Lichtenštejna. Urozený a statečný vysoce poroučející pane vrchní.

Jejich urozenosti v nejhlubší poníženosti přednésti se osměluji, kterak nebožtík otec můj, Jan Mann vv testamentě, který na 3 léta před smrtí svojí učinil, nejmladšího bratra mého France za budoucího dědice mlejna tak nazvaného Kočvarovského jest sice ustanovil, kšaft avšak ten bedlivějc sobě rozvažujíce, že by on, bratr můj, ustanvený hiosopodář, na ruce a noze defekt měl, a tedy k správě a vyhlížení toho mlejna nedostatečný byl, v poslední své nemoci Ignáce Šelle k tomu schválně za svědka dožadujíce před ním tu poslední svou vůli jest změnil a mě testamento nuncipatovo za  hospodáře toho mlejna ustanovil.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2020
   průmyslový areál
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    • náhrobky, pamětní desky
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • jiné
     lihovar a slévárna
     • jez
     • náhon
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis3 kola
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis3 kola
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Popisv roce 1930:
     hltnost 1000 l
     spád 1,1 m
     výkon 14 k.s.
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Popispřistavěn 1866
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Popispřistavěn 1866
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSeznam vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1933
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníJihlava, str. 31
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSeznam vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1933
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníJihlava, str. 31
     AutorVladimír Makovský
     NázevMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku IV.
     Rok vydání2006
     Místo vydáníVelké Meziříčí
     Další upřesněnís. 123-138

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     11.12.2020 20:26 uživatelem kytaras (Tomáš Kučera)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 13.12.2020 20:26
     doxa (Jan Škoda) 8.2.2021 11:22