Mlynář je šlechtické dítko, na něj pracuje voda a vítr.
(německé přísloví)

mlýn Prokop Borovy

mlýn Prokop Borovy
19
Borovy
334 01
Plzeň-jih
Borovy
49° 31' 29.8'', 13° 18' 25.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu a mele
Největší mlýn na řece Úhlavě s dlouhou historií, který stále mele.
východní okraj obce
Úhlava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První dochované zprávy o mlýně v obci Borovy na břehu řeky Úhlavy jsou téměř pětset let staré.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Jeden z nejvýznamnějších předků rodu byl Karel Štěpán Prokop, který přestavěl mlýn do dnešní podoby. Jeho dědeček František přišel na starý mlýn do Borov v roce 1806 a o dva roky později mlýn kupuje, od roku 1808 je tedy mlýn v držení rodiny Prokopů. Tehdy byl mlýn ještě z části dřevěný a z části kamenný. 

Karel Štěpán Prokop  v roce 1885 postavil nový mlýn. Ten stojí na čtyřmetrových základech, do kterých byly použity i jedlové rošty vyplněné betonem. V roce 1888 byla zbudována nová turbína a již v roce 1901 byl ve  mlýně elektrický proud a osvětlení. Ke mlýnu náleželo také 20 hektarů půdy a poměrně velké hospodářství.

Od roku 1927 je veden jako veřejná společnost K.Prokop-válcový mlýn v Borovech. O velikosti mlýna svědčí kontingent z roku 1935 na 12 092 q pšenice a 3 340 q žita a stálých 16 zaměstnaců. 

V roce 1940 zrekonstruoval Karel Prokop obytnou budovu mlýna a vyměnil i značnou část mlýnské technologie. V roce 1943 však nastává pro rodinu kruté období. Karel Prokop byl za účast v odboji zatčen gestapem a vězněn v koncentračním táboře. Když se po válce vrátil, řídil mlýn ještě do roku 1948, kdy byl celý rodinný podnik znárodněn. Velikost mlýna a na svou dobu dobré strojní vybavení určilo jeho další osud.

 V roce 1949 je mlýn znárodněn a podnik převeden do majetku Západočeských mlýnů, národního podniku. Tím je násilně přerušena téměř 250 - ti letá tratice mlynářského rodu Prokopů v Borovech. Výroba však naštěstí nekončí .V padesátých letech je zvýšena kapacita mlýna namontováním starších strojů ze zrušených mlýnů. Provoz se v průběhu šedesátých a sedmdesátých let částečně modernizuje a specializuje pouze na mletí pšenice.

  V roce 1991 je mlýn restituován. V roce 1992 potomci původních majitelů (synové a vnuk Karla Prokopa)  zakládají společnost Prokop mlýn Borovy s.r.o. a tradice mlynářského rodu pokračuje. Postupně dochází k obnově strojního zařízení mlýna a balírenské linky na spotřebitelské balení. Kvalita výrobků je denně sledována v moderně vybavené laboratoři. V roce 1938 se semlelo 850 tun pšenice, 400 tun žita a 4 tuny ječmene za rok. V současné době je kapacita mlýna 85 až 90 tun pšenice za jeden den. Za deset dnů tedy semele tolik, co v roce 1938 za celý rok. V současné době má mlýn 18 zaměstnanců včetně zaměstnanců dopravy. Většina strojů je automatických. Ve třicátých letech se na provozu mlýna a jeho výrobě s kapacitou tisíc tun ročně podíleli dva úředníci, šest dělníků kvalifikovaných a čtyři pomocní dělníci.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Prokop

Historie mlýna také obsahuje:

V roce 1837 vlastnil mlýn Prokop Franz. (RŠ)

1939 - Jaroslava Částková a nezletilí Karel a Otokar Prokopovi (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • papírová pečeť
 • etiketa mlynářského výrobku
částečně adaptován
05 2012
  průmyslový areál
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  zděná
  vícepodlažní
  Areál mlýna je tvořen hlavní třípatrovou mlýnskou budovou obdélného půdorysu, na níž navazuje dvoupatrové obytné křídlo půdorysu písmene L. Vedle hlavní mlýnské budovy stojí dvoupatrový sklad mouky z roku 1897, který je propojený s mlýnem můstkem v úrovni druhého patra a také technologickými prostředky pro přepravu mouky ze mlýna do skladu. Na budovu skladu navazuje protáhlý, částečně přízemní a zčásti patrový objekt s garážemi a dalším zázemím mlýna, před objektem se nachází velká autováha, za ním pak novější skladovací a expediční budova. U starých budov mlýna a skladů se zachovala plastická výzdoba fasád.\n

   Dnešní vzhled hlavní budovy třípatrového borovského mlýna je výsledkem různých přestaveb, z nichž tu nejzásadnější provedl roku 1885 pan František Prokop. K hlavní budově nechal v roce 1897 přistavět dvoupatrové skladiště na mouku. Tyto dvě provozní budovy tvoří dodnes dominantu mlýna. Od této doby je mlýn v Borovech největším mlýnem na řece Úhlavě s převahou obchodního mletí.

  • zdobený zděný štít
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • existující umělecké složení
   Žádná položka není vyplněna
   Ve třicátých letech je mlýn poměrně moderně vybaven - 5 čtyřválcových stolic pšeničných, 2 čtyřválcové stolice žitné, 4 rovinné vysévače, 2 aspirační skříně ...
   Po znárodnění je v padesátých letech navýšena kapacita mlýna pomocí strojů se zrušených mlýnů v kraji.
   V šedesátých a sedmdesátých letech dochází k dílčí modernizaci a specializaci pouze na zpracování pšenice.
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   Elektrický proud se ve mlýně vyráběl již v roce 1901.
   Dnešní MVE byla postavena v roce 1995, 23 m od jezu, cca 160 m před areálem mlýna s výkonem 45 kW.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • odtokový kanál
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   PopisPrvní turbína byla ve mlýně osazena v roce 1888.
   V roce 1930 pohání mlýn a elektrárnu turbína Knopp s průtokem 2 m3/s, spádem 1.5 m o výkonu 30 k. Ve třicátých letech je nahrazena turbínou Francisovou o výkonu 55 HP.
   Současná MVE využívá Francisovu turbínu s hltností 2400 l/s, spádem 1.5 m o výkonu 45 kW.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   PopisPrvní turbína byla ve mlýně osazena v roce 1888.
   V roce 1930 pohání mlýn a elektrárnu turbína Knopp s průtokem 2 m3/s, spádem 1.5 m o výkonu 30 k. Ve třicátých letech je nahrazena turbínou Francisovou o výkonu 55 HP.
   Současná MVE využívá Francisovu turbínu s hltností 2400 l/s, spádem 1.5 m o výkonu 45 kW.
   Typnaftový motor
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisKolem roku 1930 sloužil k pohonu mlýna kromě turbíny naftový motor o výkonu 65 HP.
   Typnaftový motor
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisKolem roku 1930 sloužil k pohonu mlýna kromě turbíny naftový motor o výkonu 65 HP.
   Historické technologické prvky
   • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
   • šneková
   • šnekový dopravník | Počet:
   • AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorcalla
    Názevatlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
    Rok vydání2008
    Místo vydáníinternet
    Další upřesněníseznam malých vodních elektráren
    Odkazwww.calla.cz
    Datum citace internetového zdroje5.3. 2014
    AutorLudvík Pouza - Klatovský Deník
    NázevProkopové jsou ve mlýně 202 let
    Rok vydání2010
    Místo vydáníinternet
    Další upřesněníinternetové vydání Klatovského Deníku
    Odkazklatovsky.denik.cz
    Datum citace internetového zdroje5.3. 2014

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    5.3.2014 20:39 uživatelem REAPERXCX

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 4.8.2017 16:23
    Radomír Roup 8.6.2018 21:42
    kolssteyn 3.11.2015 17:16