Kde je mlýn, tam je cesta;
kde je ochota, tam je způsob.
(anglické přísloví)