Mlýn tady, mlýn tam, a když jeden nemele, bude mlít druhý.
(francouzské přísloví)

Čechův mlýn

Čechův mlýn
8
Šlovice
270 41
Rakovník
Hřebečníky
49° 58' 5.4'', 13° 44' 52.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Obytná budova mlýna, mladší přístavba mlýnice i turbínová strojovna představují ucelený doklad stavebního a technologického vývoje mlýna v jednom historickém mlýništi. První zmínky o mlýnu pocházejí z 16. století. Dnešní podoba patrové mlýnice s charakteristickým vaznicovým krovem na nízké nadezdívce a s jednoduchou fasádou pochází z doby přestavby mlýna po požáru v roce 1911. Tehdy byl postaven i objekt turbínové strojovny - architektonicky nenáročná stavba, která k bývalé mlýnici přiléhá na východní straně. Areál je od r. 2009 nemovitou kulturní památkou a je v něm umístěn elektroskanzen.

Samota v údolí Berounky pod vesnicí Šlovice
Berounka
103782
přístupný po domluvě

Obecná historie:

 Na historických mapách je mlýn nazýván Riszka/Riška.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Minulost mlýna sahá až do 16. století. Úplně první záznam o vodním díle pod Šlovicemi v zemských knihách je z roku 1549 a potvrzuje právo používat past na ryby vybudovanou v jezu, tzv. slup. Nejstarší zprávy o samotném mlýnu pak pocházejí z roku 1563.(dk)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Od začátku 17. století byl mlýn a 300 m proti proudu řeky stojící rybárna s krčmou a přívozem (dnes usedlost U Hornů) postupně majetkem různých šlechtických rodů, např. Lobkoviců, Černínů, Hrobčických či Nosticů. Při rozvodnění řeky býval 203 sáhy dlouhý jez potrhán a jeho oprava byla tak nákladná, že činže placená mlynářem nestačila. Vrchnost pomýšlela na zrušení mlýna. Protože se ale v té době kromě mlýna v Nezabudicích v okolí jiný mlýn nenacházel, byl pro místní potřebu zpracování obilí nenahraditelný. V roce 1780 prodal hrabě František Nostic panský mlýn Ondřeji Karáskovi. O čtyři roky později došlo k tragédii, kterou popisuje Václav Kočka (Dějiny Rakovnicka, s. 568): „Veliká povodeň 23. února 1784 strhla mlýn. Mlynář Ondřej Karásek s čeledí vyskákali oknem na ledovou stříž a lidé je zachránili. Těhotná žena Kateřina Karásková, nemohouc vyskočiti, zahynula v řece.“

Také následující mlynáři, kteří byli zapsáni v gruntovní knize u tehdejšího křivoklátského soudu, se potýkali s velkou vodou nebo naopak se suchem. Přesto mlýn zůstal zachován (dk)

17. stol. - Při rozvodnění řeky býval 203 sáhy dlouhý jez potrhán

1784 -  Václav Kočka popisuje povodeň (Dějiny Rakovnicka, s. 568): „Veliká povodeň 23. února 1784 strhla mlýn. Mlynář Ondřej Karásek s čeledí vyskákali oknem na ledovou stříž a lidé je zachránili. Těhotná žena Kateřina Karásková, nemohouc vyskočiti, zahynula v řece.“

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1897 se do mlýna přiženil Václav Čech a pro objekt se posléze vžil název Čechův mlýn. Po požáru mlýna v roce 1911 zůstalo původní jen spodní patro s klenutím a celá stavba, kterou z jedné strany prochází skála a z druhé protéká voda, byla zrekonstruována v klasicistním pojetí. V téže době byl postaven objekt turbínové strojovny, přiléhající k mlýnici na východní straně a dokončený v roce 1915. V druhé vložce vodní knihy, jež byla vedena při Okresním úřadu Rakovník, najdeme povolení c. k. místodržitelství pro království České o výměně vodních kol za Francisovu turbínu s vertikální hřídelí. Turbína byla postavena do konce roku 1916 a v následujícím roce bylo Václavu Čechovi uděleno povolení k jejímu používání. Elektrickým proudem byl zprvu zásobován pouze mlýn a přilehlé hospodářství. Přebytek elektrické energie měl sloužit k zemědělským i průmyslovým účelům, přičemž na ochranu ryb se musely zbudovat česlice. (dk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1919 bylo původní mlýnské zařízení demontováno a vodní dílo nadále sloužilo pouze k výrobě elektrického proudu.(dk)

Roku 1930 převzal elektrárnu nejmladší syn Václava Čecha, František

Na přelomu 30. a 40. let 20. století dále zvýšila druhá Francisova turbína, dodaná opět společností Českomoravská-Kolben-Daněk.(Dk)

V roce 1956 byla MVE znárodněna a objekt poté přešel do vlastnictví Středočeských energetických závodů v Praze. Roku 1967 byla elektrárna vyřazena z provozu, vodní dílo převzal MNV v Hřebečníkách a nechal ho chátrat.(dk)

Po roce 1989 získal MVE v restituci zpět potomek starého mlynářského rodu Čechů – Ing. Petr Čech. Chtěl pokračovat v rodinné tradici a obnovit ekologické vodní dílo a to se mu v roce 1992 podařilo. Elektrárnu sice uvedl do provozu, ale srpnová povodeň v roce 2002 napáchala na vodním díle i obytné části několikamilionovou škodu. Jedna z turbín musela být vyřazena a nahrazena Kaplanovou, druhá prošla rekonstrukcí, byl opraven jez, náhon i části MVE. Od roku 2005 je MVE opět v provozu. Malá vodní elektrárna ve Šlovicích se stala opravdovým skanzenem počátků „doby elektrické" v Čechách. Jeho značnou historickou, architektonickou a technickou hodnotu potvrdilo Ministerstvo kultury ČR, když 3. listopadu 2009 celý areál mlýna včetně technologického vybavení prohlásilo za kulturní památku. (dk)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Karásek
 • Čech

Historie mlýna také obsahuje:

1780 - Ondřej Karásek

1897 - Václav Čech

1930 - František Čech

1956 - Středočeských energetických závodů v Praze

1967 - vodní dílo převzal MNV v Hřebečníkách

po r, 1989 . Ing. Petr Čech

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
06 2010
  vrchnostenský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  Mlýn byl několikrát opravován a upravován, naposledy po povodni v roce 2002\n

  1911 -  byl postaven objekt turbínové strojovny, přiléhající k mlýnici na východní straně, dokončen 1915


  1916 - výměna vodních nkol za  za Francisovu turbínu s vertikální hřídelí.


  1919 - původní mlýnské zařízení demontováno a vodní dílo nadále sloužilo pouze k výrobě elektrického proudu.


  1932  - do elektrárny instalován jednoválcový dvoudobý naftový motor značky Škoda,


  přelom 30. - 40. let 20. stol. - druhá Francisova turbína, dodaná opět společností Českomoravská-Kolben-Daněk.

    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    V roce 1916 namontována Francisova turbína s vertikální hřídelí. Od r. 1932 zvyšoval výkon MVE jednoválcový dvoudobý naftový motor značky Škoda a od přelomu 30. a 40. let rovněž druhá Francisova turbína. Jako náhradní zdroj (při malém stavu vody v řece nebo při odstávce turbíny kvůli opravě) poháněl zmíněný motor synchronní generátor značky Siemens, v současnosti jeden z posledních exemplářů svého druhu na světě. Oba technické unikáty se po generální opravě staly součástí expozice, která byla v bývalé mlýnici slavnostně otevřena v květnu 2008.
    • jez
    • náhon
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • most, propustek
    • turbínový domek
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisSoučasnost: turbíny 1x Kaplan, 1x Francis, výkon 340kW, roční výroba 1,633 GWh
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisSoučasnost: turbíny 1x Kaplan, 1x Francis, výkon 340kW, roční výroba 1,633 GWh
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisPřed 2. světovou válkou 2 Francisovy turbíny, po roce 2002 Kaplanova turbína.

    V roce 1930 byla ve mlýně 1 Francisova turbína, spád 2,32 m, výkon 88,30 HP.
    Typelektrický motor
    StavDochovaný
    VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
    PopisMotor značky Škoda z roku 1927, vyrobený ve smíchovském závodě, je jediným dochovaným exemplářem tohoto typu, jeho mazací systém vyrobila firma Bosch.
    Typelektrický motor
    StavDochovaný
    VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
    PopisMotor značky Škoda z roku 1927, vyrobený ve smíchovském závodě, je jediným dochovaným exemplářem tohoto typu, jeho mazací systém vyrobila firma Bosch.
    Typnaftový motor
    StavDochovaný
    VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
    Popis
    Historické technologické prvky
    AutorKozler David
    NázevElektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníinternetové stránky objektu
    Odkazhttp://www.elektroskanzen-slovice.cz
    Datum citace internetového zdroje11. 11. 2012
    AutorKozler David
    NázevElektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníinternetové stránky objektu
    Odkazhttp://www.elektroskanzen-slovice.cz
    Datum citace internetového zdroje11. 11. 2012
    AutorMinisterstvo veřejných prací ČSR
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 1 (Praha), s. 20
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKozler David
    NázevZ dějin mlynářského rodu Čechů
    Rok vydání2012
    Místo vydáníRakovník
    Další upřesněníin: Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 50, s. 9–16
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKozler David
    NázevElektroskanzen Čechův mlýn na Berounce
    Rok vydání2011
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníin: V. Čelko – P. Hofman (redd.), Zastavený čas. Příběh fotografie. 20. století očima předešlých generací, s. 134–140
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKozler David
    NázevMlýny rodu Čechů působícího na Berounce v době rané elektrifikace českého venkova
    Rok vydání2012
    Místo vydáníPraha – Ostrava
    Další upřesněníHospodářské dějiny 27/2, s. 113–142
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorHartl Roman
    NázevČechové, mlynáři a elektrárníci
    Rok vydání2013
    Místo vydáníRakovník
    Další upřesněníin: Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán, s. 99–108
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorHlušičková Hana et al.
    NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Rok vydání2004
    Místo vydáníPraha 2002–
    Další upřesněníII. díl (H–O), s. 95–96; IV. díl (Š–Ž), s. 17–18
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorInternet
    NázevSeznam vodních elektráren na Berounce
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníMVE Šlovice
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje16.6.2015
    AutorTomáš Bednařík
    NázevRakovnicko (Zmizelé Čechy)
    Rok vydání2008
    Místo vydáníPraha - Litomyšl
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Místo uloženíMinisterstvo kultury ČR
    Název fondu
    Název archiválie
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signaturarozhodnutí č. j. MK 9845/2009 OPP (3. 11. 2009)
    Místo uloženíMinisterstvo kultury ČR
    Název fondu
    Název archiválie
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signaturarozhodnutí č. j. MK 9845/2009 OPP (3. 11. 2009)
    Místo uloženíStátní okresní archiv Rakovník
    Název fonduOkresní úřad Rakovník
    Název archiválievodní kniha z let 1881–1929
    Evidenční jednotkakniha č. 783
    Inventární číslo, signaturainv. č. 1733
    Místo uloženíSOkA Rakovník
    Název fonduOÚ Rakovník
    Název archiválievložka vodní knihy č. 2 (soubor listin a plánů k mlýnu čp. 8 ve Šlovicích)
    Evidenční jednotkaK 832
    Inventární číslo, signaturainv. č. 1737
    Místo uloženíSOkA Rakovník
    Název fonduOÚ Rakovník
    Název archiválievodní kniha z let 1930–1948
    Evidenční jednotkakniha č. 784
    Inventární číslo, signaturainv. č. 1734
    Místo uloženíSOkA Rakovník
    Název fonduOÚ Rakovník
    Název archiváliemlýn Václava Čecha ve Slabcích, Družstvo pro rozvod el. energie ve Slabcích (spisy a plány z let 1911–1929)
    Evidenční jednotkaK 820
    Inventární číslo, signaturainv. č. 1705
    Místo uloženíSOkA Rakovník
    Název fonduOÚ Rakovník
    Název archiváliedokumentace ke stavbě mlýna ve Slabcích a zřízení rozvodné sítě o vysokém napětí
    Evidenční jednotkaK 773
    Inventární číslo, signaturainv. č. 1620

    Chytání ryb

    Právo používat slup bylo stále obnovováno a patří k nejstarším v Čechách. Odchyt ryb byl pod Šlovicemi prováděn až do roku 1953, v mlýnském archivu najdeme zápisy o počtu odchycených úhořů dodávaných např. do restaurace Pelikán v Praze Na Příkopech či do hotelu Zelený strom v Hořovicích.(dk)

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    25.9.2012 20:56 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 4.6.2017 11:15
    Jiřík 14.9.2014 19:03
    David Kozler 21.9.2014 23:45
    doxa (Jan Škoda) 13.7.2022 21:01