Mlýn se musí nechat klapat.
(německé přísloví)

mlýn U Sedláčků, Červený mlýn

mlýn U Sedláčků, Červený mlýn
44
Člupek
561 18
Svitavy
Němčice u České Třebové
49° 53' 47.9'', 16° 21' 32.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Jedná se o velmi vzácný mlýn, zachovaný po své technické stránce. Na vodní kolo o Ø 8 metrů byla voda přivedena náhonem přes speciální betonový vantrok s uzavíratelným vtokem. Mlýn neztratil svůj původní ráz a taktéž uvnitř nalezneme kompletně zachovanou mlýnskou technologii.
Člupek
Zlatý pásek
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Jiřík Lana koupil roku 1727 mlýn od vdovy Mariany po Matějovi Podhajským, který jej „…na svůj náklad a s povolením vrchnosti vystavěl…“. Zeť Jiří Lana koupil mlýn za 500 kop i s přikoupenou loukou a dílem na Podhajském mlýně v Němčicích. Závdavek 200
kop patřil kupujícímu, Matějovi synu, Matějovi Brachtlovi, dceři Marianě Brachtlový, mateři a Annie manželce Jiřího Lany. Nový mlynář však nebyl roku 1727 ještě zdaleka svým vlastním pánem, neboť: „Vejminek sobě mateř činí, až když mlýn postoupí, protože ještě do své vůle hospodařiti chce.“ Roční nájem do důchodu byl 1strych pšenice, 4 strychy žita a 3 zlaté. Jiří splácel mlýn až do roku 1744.

Roku 1748 koupil přistavěný mlýn Jakub Lana za 700 kop. Závdavek 300 kop patřil manželce Lidmile, dceři Rozině a otci. K mlýnu náleželo hospodářské náčiní, dobytek a mlýnské nádobí. Platy zůstaly stejné. Jakub splácel mlýn ještě roku 1771.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1899 - Jos. Sedláček, člen výboru Spolku mlynářů pol. okr. Litomyšlského (Fr. Duška, Kapesní kalendář mlýnů česko-moravských, r. 1899) (HŠ)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

V roce 1930 je zde uváděn v seznamu vodních děl mlynář Josef Sedláček, mlýn.

1936 Josef Sedláček

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sedláček
 • Podhajský
 • Lana

Historie mlýna také obsahuje:

-1727 Matěj Podhajský

1727-1748 Jiřík Lana

1748-1771 Jakub Lana

1899-1939 - Josef Sedláček (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
 • reklama, inzerát
 • razítko
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • baroko do roku 1800
  • klasicismus do roku 1850
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  zděná
  vícepodlažní
  Mlýn několikrát přestavěn, postupně navýšena mlýnice do několika pater v důsledku modernizace strojního zařízení. Dochovány architektonické prvky z 2. pol. 19. stol., arch. ráz budovy z 1. pol. 20. stol.
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • okno
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • schodiště
  • vyskladňovací otvor
  • prostup pro hřídel vodního kola
  • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
  • trámový strop
  • krov
  • dveře
  • schodiště
  • historický mobiliář
  • existující umělecké složení
  Hřídel z lednice od vodního kola prochází do podkolí. Na hřídeli je nasazeno velké paleční kolo čelní, jehož zuby (palce) zapadají do pastorku na předlohové hřídeli (1. rychlostní převod). Na konci předlohové hřídele je další větší paleční kolo a to boční – pravoúhlý převod. Jeho zuby (palce) zapadají do pastorku další předlohové hřídele (2. rychlostní převod). Na konci hřídele je velká plochá řemenice (3. rychlostní převod), ta řemenem roztáčela hlavní transmisi uloženou na cihlových patkách. Transmise přes řemeny roztáčela mlýnské stroje - (4. rychlostní převod), mlecí kameny přes polozkřížený převod a další rozvodové hřídele. V podkolí je také dochována jedna dvojice sloupů mlýnské hranice a prochází sem paty kapsových výtahů. Na válcové podlaze stojí dvouválcové stolice od fa J. Prokop Pardubice z 30. let 20. stol. s litinovou skříní. Dále: loupačka periodická s variátorem, kartáčovací stroj, dva skříňové filtry, pytlovací lávky, původní elektrorozvodná deska, aspiratér na čištění zrna, váha a kamenné šrotovací mlecí složení s lehkým zdobením dřevěných podpěrných sloupků. O patro výše stojí několik pytlovacích lávek, prochází zde zásobníky a kapsové výtahy, je zde velký moučný hranolový vysévač, šnekový dopravník, regulace stavidla vodního kola a malá štoska, asi jeden z nejstarších dochovaných strojů ve mlýně z konce 19. stol. Většina zařízení (hranolové vysévače, míchačka, kapsové výtahy, zásobníky) je od firmy Bedřich Appl – Čermná u Kyšperka, r. výroby pravděpodobně 1929 a 30. léta, ostatní od fa J. Prokop – Pardubice (filtry, aspirace, rovinný vysévač) a J. Fantl – Praha (reforma). V podstřeší se nachází vrchní část míchačky a zásobníků, rovinný vysévač, reforma, hranolové vysévače rozdělovací, hranolový předvysévač, filtry: (hadicový filtr a odlučovací zařízení spirokap/autokap), šnekové dopravníky, aspirace přes exhaustory, hlavy kapsových dopravníků a 3 rozvodové transmise.

  David Veverka - výzkum vzácné strojní technologie mlýnů (2013)
  VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
  VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
  VýrobceFantl a spol., Praha Vysočany
  VýrobceBedřich Appl, Dolní Čermná
  Části vodního kola, turbíny.
  Dochovaný
  • výroba elektrické energie
  • pohon zemědělských strojů
  Elektrorozvodná deska-disponuje ampérmetrem a dvěma voltmetry. K regulaci napětí pro osvětlení sloužil pákový potenciometr, umístěný pod měřiči. Dále deska obsahuje hlavní vypínač a malou pojistkovou krabičku s krytem.
  • jez
  • stavidlo
  • náhon
  • vantroky
  • jalový žlab
  • odtokový kanál
  • lednice
  Od malého jezu šla voda delším náhonem vysoko před mlýn, kde vtékala do vstupního tělesa betonového vantroku, nebo přes krytý jalový přepad do vodoteče. Betonový vantrok vede nad přístupovou cestou do mlýna a vytváří tak určité přemostění. Voda byla tímto náhonem přivedena do malé vyrovnávací nádržky a poté přes stavidlo přes speciální vtokový objekt byla vedena na vodní kolo do lednice. Po vykonání práce pak volně odcházela z lednice zpět do vodoteče.
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisBylo zde vodní kolo na vrchní vodu s litinovými lopatkami, dřevěnými věnci a rameny. Ramena uchycena na dvou litinových discích naklínovanými na hřídeli (kovová rozeta). Vodní kolo mělo Ø 8 metrů, lednice vysoká téměř 10 metrů. Vodní kolo pocházelo pravděpodobně z 1. čtvrtiny 20. století. Vodní tok je totiž nestálý, proměnlivá voda, kde hladina často kolísala. Proto zde zůstalo unikátně dochováno toto velké vodní kolo, protože na rozdíl od turbiny více vyhovuje pro pohon mlýna při proměnlivé vodě (neklesají tolik otáčky, síla a výkon v důsledku jeho velké setrvačnosti i při malém průtoku).
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisBylo zde vodní kolo na vrchní vodu s litinovými lopatkami, dřevěnými věnci a rameny. Ramena uchycena na dvou litinových discích naklínovanými na hřídeli (kovová rozeta). Vodní kolo mělo Ø 8 metrů, lednice vysoká téměř 10 metrů. Vodní kolo pocházelo pravděpodobně z 1. čtvrtiny 20. století. Vodní tok je totiž nestálý, proměnlivá voda, kde hladina často kolísala. Proto zde zůstalo unikátně dochováno toto velké vodní kolo, protože na rozdíl od turbiny více vyhovuje pro pohon mlýna při proměnlivé vodě (neklesají tolik otáčky, síla a výkon v důsledku jeho velké setrvačnosti i při malém průtoku).
  Typturbína Francisova
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisV roce 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,050 m3/s, spád 7,55 m, výkon 4,0 HP.
  Typturbína Bánki
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisPracovaly zde i dvě turbiny jen na výrobu proudu (Francisova, Bánkiho). Turbiny se zde ale neosvědčily, proto byly později demontovány.
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  Popis
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  Popis
  Historické technologické prvky
  • pískovcový kámen | Počet:
   • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
   • Válcová stolice s 1 párem porcelánových válců v litinové skříni
   • periodická
   • válcový
   • čistírenský vysévač | Počet: 1
   • moučný vysévač | Počet: 1x, třídil 4 sorty + výskok
   • jiný | Počet: 1x předvysévač, rozdělovací vysévače
    • dvouskříňový
    1
    1
    • sací filtr
    • šneková
    • šnekový dopravník | Počet:
    • kapsový výtah | Počet:
    • pytlový skluz - exteriér | Počet:
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 7., str. 17, číslo 36
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 7., str. 17, číslo 36
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorFr. Duška
     NázevKapesní kalendář mlýnů česko-moravských
     Rok vydání1899
     Místo vydáníPraha,Tiskárna Dra Grégra
     Další upřesněnístr. 29, viz Ostatní, (HŠ)
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMiluše Vopařilová
     NázevMlynáři na Litomyšlsku (1650–1800)
     Rok vydání2008
     Místo vydáníPardubice
     Další upřesněníDiplomová práce, s. 92-93
     Odkazhttps://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/30158/VoparilovaM_Mlynari?sequence=1
     Datum citace internetového zdroje04 2021

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Ostatní

     Vytvořeno

     25.9.2012 22:11 uživatelem David Veverka (David Veverka)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 27.1.2022 09:15
     Helena Špůrová 14.3.2019 21:45
     Jaromír Lenoch 19.10.2013 09:26
     Radomír Roup (Radomír Roup) 15.6.2018 13:02
     meisl (Zdeněk Meisl) 7.3.2016 00:16
     doxa (Jan Škoda) 1.4.2023 18:56
     TofikLupus (Marek Fiala) 19.10.2013 21:40
     Jaromír Mayer 4.10.2017 18:32