Kdyby měl člověk zbohatnout z práce,
patřil by oslovi mlýn a nádeníkům celý svět.
(německé přísloví)