Abimelech šel až k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku.
(Sd 9, 53)

Pilský mlýn

Pilský mlýn
28
Erbenova
Dvůr Králové nad Labem
544 01
Trutnov
Dvůr Králové nad Labem
50° 25' 42.7'', 15° 48' 56.5''
Mlýniště bez mlýna
Čtvrtý a poslední mlýn na struze z hlediska směru toku.
Jeho č. p. bylo 28.
Labe
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V městské pergamenové knize je zápis z r. 1457 o prodeji mlýna (fol. 25). V zápisu se stanoví "aby ta stezka, skrz mlýn pod Žižkovou horú tam na polabí, ať by byla obci svobodná, tak jako nyní jest a aby on (kupující Petr) i jeho budoucí toho nehájili".

V r. 1506 se uvádějí vlastníci mlýna urozený vladyka Jan Strachovský ze Strachovic a urozený pán Jindřich Berka z Dubé.
V r. 1511 najali pilu páni konšelé svému spoluradnímu Janovi od Dolení brány.
V r. 1518 je uveden majitel urozený vladyka Jan z Radče, mlynář.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V r. 1580 koupili konšelé mlýn a pilu pro obec za 450 kop gr. míš.

V r. 1770 je vytýkáno obci: "Tak jste pustili Josefu Pušovi pilu aneb tak zvaný mlýn pilský kontraktem vámi 28. 3. 1767 podepsaným, a Janu Pušovi jste prodali váš mlýn tak zvaný Vosáhlovský, první za 3011 zlatých, poslednější za 800 zlatých.

Pilský mlýn byl přestavěn v r. 1791, jak dokládá zdobený kamenný empírový portál. Ten se nyní nachází v lapidáriu u kostela sv. Jana Křtitele. Je zasazen v hradební zdi. Ořímsovaný nástavec je zdobeným girlandami. Uprostřed stojí dva lvi, kteří drží kartuš. V ní je mlynářův monogram J S a letopočet 1791. Později mlýn patřil Josefu Finkovi.

Ve mlýně se přestalo mlít po r. 1891, kdy tragicky zahynul mlynář Pavlíček, který se zastřelil na jezu žirečského mlýna. Vdova Marie mlýn v r. 1896 prodala továrníkům Klazarovým. Ti, aby získali větší spád vody ve své továrně, zbořili jez u Pilského mlýna. Mlýn pak sloužil několik let jako obytné stavení, ve kterém bydlela rodina Davidova.

V královédvorském adresáři domů z r. 1921 je mlýn uveden jako zbořeniště. Romantický ráz mlýna inspiroval královédvorského rodáka R. A. Dvorského ke zkomponování skladby "Lázeň v Pilském mlýně" (text Jaroslav Gregorka).

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Petr
 • Pavlíček
 • Fink
 • Puš

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    • dveře
    • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Vytvořeno

      3.11.2012 14:12 uživatelem Radomír Roup

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.1.2021 13:23