Podobá se mlynářskému oslu,
který nosí pytle, ale nefilozofuje.
(německé rčení)

mlýn Opočno

mlýn Opočno
42
Opočno - Trusnov
534 01
Pardubice
Opočno nad Loučnou
49° 59' 13.2'', 16° 2' 36.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Patrová zděná budova mlýna původně s trojdílným uspořádáním s mlýnicí ve třetím dílu.
Na severním okraji vsi u železniční trati Pardubice-Česká Třebová
Loučná
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

K výstavbě tohoto mlýna došlo v letech 18821884. (Mapou stabilního katastru z roku 1839 je zde zachycena spalná - snad dřevěná - budova, která ještě nefungovala jako mlýn.) Díky zápisu z 15. srpna 1882 zaznamenanému ve Vodní knize pro okres Vysoké Mýto víme, že „Mlýnská budova má 2 provozovací a jeden jalový žlab; u prvního jsou zřízena dvě vodní kola na spodní vodu. Pravým kolem žene se jedno obyčejné složení a levým špičák nebo krupník aneb jahelka způsobem přistrkovacím.“ Trochu záhadný „přistrkovací způsob“ označuje takovou podobu přenosu hnací síly, kdy cévník (dřevěný pastorek) na hřídeli hnaných strojů umožňuje nastrčení do palečního kola (dřevěné ozubené kolo je osazené na společné hřídeli s vodním kolem).

Zmíněné vodní motory a používané stroje potvrzuje i protokol z 15. října 1884 dochovaný ve sbírkovém fondu našeho muzea. Na rozdíl od běžně čtyřpodlažních mlýnů s uměleckým složením vznikl tento jako nevelký jednopatrový objekt. Jeho technologické vybavení poháněla dvě vodní kola na spodní vodu: „Pravým kolem žene se jedno obyčejné složení a levým špičák neb krupník neb jahelka…“

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V době kolem I. světové války osadil tehdejší mlynář již složení umělecké. Vodní kniha jej záznamem k roce 1928 stručně uvádí takto: „1 stolice žitná, jedna porculánka, kámen o Ø 36 coulů…“. Mletí tedy zajišťovala 1 válcová stolice s rýhovanými válci používaná jak k mletí žita, tak k mletí pšenice a jedna mlecí stolice s válcovými válci sloužící výhradně k tzv. luštění krupice, tj. k „mletí“ vyčištěné a vytříděné krupice, čímž se získávají čisté bílé mouky. Mlecí kámen pak sloužil ke šrotování a pravděpodobně ještě k tzv. domílce, při níž se z hrubého, opakovaně semílaného a vysévaného meliva s vysokým obsahem otrub získává tmavá mouka. O 11 let později je zaznamenána v materiálech Mlynářského ústředí (specializovaný úřad pro státní správu mlýnů) ještě další mlecí stolice „šrotovna Prokop“, která umožnila mlynáři samostatné mletí pšenice, oproti dřívějšímu mletí žita a pšenice na výše uvedené žitné stolici.

Zastavení provozu v období II. světové války se nevyhnul ani tento mlýn. K jeho „dočasnému zastavení“ došlo na konci roku 1943. Obnovení mletí se sice dočkal již v roce 1945, ale až po žádosti podané Okresním národním výborem na základě výzvy podepsané třemi desítkami zemědělců – zdejších bývalých mlečů.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Jednoduchá patrová budova mlýna. Na obytné části patrná přestavba z 50. let 20. stol.

   Mlýn čp. 42 v Opočně dokládá podobu nevelkého vesnického mlýna, který i přes nepříliš moderní technologické vybavení a existenci produktivnějším mlýnů v sousedství dokázal udržet svůj provoz ještě v době po II. světové válce.
   Velmi pozoruhodná je skutečnost, že patří k velmi malé skupině českých mlýnů, k jejichž postavení došlo až v poslední čtvrtině 19. století stále ještě s obyčejným složením.
     • zcela bez technologie aj.
     Ve mlýně pravděpodobně zachovány zbytky mlýnských technologií.

     2017 zcela bez technologie (RŠ)
     Žádná položka není vyplněna
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • odtokový kanál
     • most, propustek
     Zajímavé je i porovnání záznamů o síle vodního toku v různých materiálech. Zatímco Vodní kniha v roce 1928 uvádí: „Náhon má průtočnou kapacitu 4000l/sec, což vyvine na volném hřídeli 18 HP. Spád = 1,15 m.“ Údaje ve statistickém materiálu Seznam a mapa vodních děl Republiky československé vytvořeném na základě hlášení mlynářů o pouhé 2 roky později zmiňují mlýn poháněný 1 kolem na spodní vodu s následujícími parametry – množství vody v m3/vt.: „1,510“, spád vody v m: „0,80“ a normálním výkonu vodního díla v k. s.: „6,5“. Jde o velký rozdíl, který můžeme vysvětlit tím, že zatímco ve Vodní knize došlo k úřednímu zaznamenání maximálního množství vody, do Seznamu a mapa vodních děl Republiky československé mlynář poskytl příslušný údaj sám a kvůli obavě o zvýšení poplatku za užívání vody uvedl naopak minimální množství vody.
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorRadim Urbánek
     NázevDřevo, hlína, opuka. Lidové stavitelství na Vysokomýtsku.
     Rok vydání2004
     Místo vydáníVysoké Mýto
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválie
     Evidenční jednotka392
     Inventární číslo, signatura4140
     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválie
     Evidenční jednotka392
     Inventární číslo, signatura4140

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     13.1.2013 16:26 uživatelem Radim Urbánek

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 23.6.2018 17:17
     meisl (Zdeněk Meisl) 29.10.2015 17:50
     Jiří Michalík 8.4.2013 09:10