Mlynář má dvě měřice, jednu na naměření
a druhou na odměření.
(německé přísloví)