Kdo je čtvrt hodiny ve mlýně, tak se zapráší,
jako by tam byl pořád.
(německé přísloví)