Není mouky bez otrub, ořechu bez skořápky,
zrna bez slámy, člověka bez chyby.
(italské přísloví)