Mlynářovo kuře, které nesezoblo ani jedno kradené zrnko,
žebrák, který nikdy nespravoval svůj kabát a
lakomec bez peněz jsou tři vzácné věci na světě.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 3 4 5 6 7 8 9 821 1641 2461 3281
Počet obrázků v databázi: 164190
Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Stodola v západní části areálu, 2008, © Šimek

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Celkový pohled na areál, 2008, © Šimek

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled na pavlač mlýna, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: pavlač, balkón)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Detail zdobeného nároží, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled do komory, 2008, © Šimek

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled do svatého koutu světnice, 2008, © Šimek

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Detail dřevěného pantu u vrat stodoly, 2008, © Šimek

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Přisvětlovací krbeček, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: krbeček)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Černá kuchyně, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: černá kuchyně)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Ústí chlebové pece, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: topeniště, kamna, pec)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Sporák ve světnici, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: topeniště, kamna, pec)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled na akumulační nádržku, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled na zakrytou lednici vodního kola, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: lednice)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled do krovu mlýna, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: krov)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Sklep, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: klenba)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pravděpodobně slovanský žernov, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled na zdobené čelo moučnice, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: moučnice)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled na násypný koš se signalizačním zvonečkem, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: násypný koš)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled na kamenné složení, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: kamenné složení (šrotovací, mlecí))

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Náhradní žejbra, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: žejbro)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Křesací nářadí, 2008, © Šimek

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Poměrně vzácný čep hřídele zvaný hák a vačka, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: Vodní kolo)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Převod k pohonu mlýnského kamene z palečního kola na kladnici, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Detail uložení hřídele vodního kola, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: Vodní kolo)

Hoslovický, Řáhovský mlýn »

Pohled na část vodního kola, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: Vodní kolo)

mlýn U Dolejších Šamsů »

Pohled na mlýn ze severu, 2008, © Šimek

mlýn U Dolejších Šamsů »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn U Dolejších Šamsů »

Pohled na mlýn od severu, 2008, © Šimek

mlýn U Dolejších Šamsů »

Vlevo přístavba turbínového domku, 2008, © Šimek

mlýn U Dolejších Šamsů »

Odtokový kanál, 2008, © Šimek

mlýn U Dolejších Šamsů »

Název výrobce turbíny, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: Turbína)

mlýn U Dolejších Šamsů »

Pohled na část turbíny v turbínovém domku, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: Turbína)

mlýn U Dolejších Šamsů »

Pohled na část turbíny v kašně, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: Turbína)

Bandasův mlýn »

Mlýn je zachycen těsně před zbořením. Obraz uložen v soukromé sbírce, 1949, © F. Kusala

Zelenkův, Starozámecký mlýn »

Snímek Císařského otisku mapy stabilního katastru, 1830, © (c) ÚAZK, 0383-1

Löwitův, Velký mlýn »

Pohled na bývalý mlýn, uloženo Archiv hlavního města Prahy, 1959, © autor neznámý

Löwitův, Velký mlýn »

Pohled na Libeňské nábřeží, mlýn v pozadí, uloženo archiv hlavního města Prahy, 1959, © autor neznámý

Löwitův, Velký mlýn »

Pohled na Libeň u ústí Rokytky, olej na plátně, 1890, © W. Ströminger

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn »

Sloup pod průvlakem s datací 1634, 2006, © Pešta, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn »

Celkový pohled na štítové průčelí, 2006, © Pešta

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn »

Celkový pohled, 2006, © Pešta

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn »

interiér patra, 2006, © Pešta

Rousův, Rausův, Čámského mlýn »

Celkový pohled na budovu mlýna, 2006, © Pešta

Rousův, Rausův, Čámského mlýn »

Celkový pohled na areál mlýna., 2006, © Pešta

Čelákovický mlýn »

Pohled na areál mlýna, 2006, © Šimek

mlýn v Dobré Vodě, Tuchwalche »

Jediný pozůstatek po mlýnu u mostu přes Vlčavu, 2006, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Scholzův mlýn »

Pohled na mlýn a hrad Šternberk, 2005, © Šimek

Morašický mlýn »

Celkový pohled na mlýn ze severovýchodu, 2005, © Šimek

Morašický mlýn »

Pohled na severozápadní stěnu mlýnice, 2005, © Šimek

1 3 4 5 6 7 8 9 821 1641 2461 3281