Nedávej mi kobyl; však na mně do mlýna nejezdíš.
(české přísloví)

Poslední změny

1 1127 2253 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3379 4505