Kdo do mlýna dříve přišel, má dříve namleto.
(čečenské přísloví)

mlýn Brozany

mlýn Brozany
405
Palackého náměstí
Brozany nad Ohří
411 81
Litoměřice
Brozany nad Ohří
50° 27' 11.0'', 14° 8' 40.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Vodní mlýn pod tvrzí dal v letech 1516 až 1528 postavit tehdejší majitel Brozan Jaroslav z Vřesovic.
Dnes je mlýn využíván jako malá vodní elektrárna.
Mlýn se nachází na břehu řeky Ohře pod tvrzí v Doksanech.
Ohře
31303 / 5-1944
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

 Mlýn vznikl na tzv. mlýnské strouze, umělém rameni Ohře, postaveném v letech 1516-28. První zprávou o strouze je povolení probošta doksanských premonstrátek k její stavbě z roku 1516. Stavbu prováděli v rámci svých robotních povinností poddaní brozanského panství. Strouha začíná na hostěnickém jezu a po přibližně čtyřech kilometrech ústí zpět do Ohře pod Brozany. Vodní mlýn pod tvrzí dal v letech 1516 až 1528 postavit tehdejší majitel Brozan Jaroslav z Vřesovic, hejtman Litoměřického kraje a od roku 1529 dokonce zemský hejtman.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

(z.formanek@seznam.cz):

 Ke dni narození Václava Táborského (28.12.1874) je v matrice evidován jeho dědeček, Josef Táborský, měšťan pražský a mlynář z Brozan č.75.

1943 dle obálky Jan FABIAN a syn

Dnes je mlýn využíván jako malá vodní elektrárna. MVE je osazena dvěma turbínami HYDROHROM 600S a asynchronními generátory MEZ Frenštát F225M08 o celkovém výkonu 0,038 MWh

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fabian
 • Táborský

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice je součástí dispozice domu
   zděná
   vícepodlažní
   • sgrafito, rytá výzdoba
   • krov
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • turbínová kašna
    Hydrohrom
    Popis
    Hydrohrom
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    NázevVodní mlýn v Brozanech
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníČlánek z internetu
    Odkazwww.brozanynadohri.cz
    Datum citace internetového zdroje7.8.2013
    Autor
    NázevVodní mlýn v Brozanech
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníČlánek z internetu
    Odkazwww.brozanynadohri.cz
    Datum citace internetového zdroje7.8.2013

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    19.8.2013 14:53 uživatelem Aleš Lacina

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 14:04
    rodopis.valenta (Jan Valenta) 7.2.2023 20:22