Mlýny nemelou, když jim nedáš vodu.
(anglické přísloví)

Vožehův, Starý Strakův mlýn

Vožehův, Starý Strakův mlýn
229
Kožlany
331 44
Plzeň-sever
Kožlany
49° 59' 53.9'', 13° 33' 48.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Původní stavba zmiňována již v r. 1539. Pro stavbu využit kámen z nedaleké ruiny hradu Angerbach. Prý se v mlýnu mlelo do r. 1938, ale veškeré zařízení bylo poté odvezeno do nedalekého nového mlýna. Mlýn byl v letech 1967-72 laicky z ruiny upraven pro rodinné bydlení. Od roku 1996 se nový majitel snaží o vysoušení zanedbaného objektu a nelaickou opravu objektu pro trvalé bydlení. V 1. patře zachováno částečně původní hrázdění.

Mlýn je také nazýván Starý Strakův. (HŠ)
1.5 km od středu obce směrem na Rakovník
Javornice
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1539 - trhová smlouva mezi mlynářem Janem Vožehem a městečkem Kožlany o koupi obecní louky (HŠ).

1563 Jíra Vožeh přijímá na svůj mlýn jako společníka mlynáře Jana z Chmelištné

1568-1604 Šebastián Vožeh, syn Jíry Vožeha, 1572 zvolen obecním konšelem

1592 Šebastián podává stížnost, že dříve obci platil 10 grošů ročně a nyní musí platit 6 kop a mimo to odvádět 12 korců žita

1604 Jan Týřovský, majitel Kožlan žádá krále Matyáše o čtyři výroční trhy a právo vybírat clo na Břežanské hoře u Vožehova mlýna pro městečko Kožlany

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1623 Ondřej Vožeh, syn Šebestiána

za třicetileté války mlýn vypálen a znovu obnoven

1651 (soupis poddaných podle víry): mlynář, hospodář a konšel Ondřej Vožeh, 63 letý s manželkou Annou, 45 letou a synem Adamem 20 letým. Mlýn má jedno kolo, při mlýně pila a 30 strychů polí

1656 syn Adam Vožeh

6. prosince 1700 syn Matěj Vožeh, mlýn má již dvě složení, pilu a stoupu, vybere měřičného 100 zlatých a platí z mlýna 18 zl.

21. října 1732 Matěj Vožeh umírá, mlýnu s pilou a 1/2 lánem polí, luk a pastvinse ujímá vdova Magdalena Vožehová

4. ledna 1735 od matky Magdaleny přebírá mlýn Václav Vožeh, povinen vyplatit sopurozencům 130 kop grošů míšeňských

13. července 1769 zemřel Václav Vožeh, mlýn přebírá vdova Alžběta Vožehová, později znovu provdaná za Heřmana Martince, který převzal mlýn

mlýn má dvě složení, hospodářské a obytné budovy a disponuje vodním právem na Kůzovském a Hradeckém potoce

13. září 1781 od Heřmana Martince kupuje mlýn Ignác Valcha s manželkou Josefou

od Ignáce Valchy kupuje Ondřej Rabas, bývalý mlynář na Kočkovic mlýně za 1970 zl.

od Ondřeje Rabase kupuje mlýn Josef Ringer

od Josefa Ringra kupuje mlýn Jan Cukr za 3150 zl.

25. dubna 1797 od Jana Cukra kupuje mlýn Antonín Beyer, mistr mlynářský z Nučic za 4000 zl.

25. září 1797 mlýn kupuje opět Jan Cukr, kožlanský měšťan za 4400 zl.

22. prosince 1799 Jan Cukr prodává mlýn mlynářskému mistru Františku Pischoftovi a jeho manželce Barboře za 5000 zl.

26. července 1804 manželé Pischoftovi prodávají mlýn Václavu Kreibichovi ze Žatce a jeho manželce Františce za 14.500 zl.

19. září 1808 manželé Kreibichovi prodávají mlýn Václavu Renčovi z Rakovníka a jeho manželce Marii za 16.800 zl.

24. ledna 1813 mlýná se ujímá jejich syn Vincenc Renč s nastávající manželkou Anežkou

jako stárek na mlýně pracuje Václav Zimmerhakl, syn Jana Zimmerhakla z Chmelištné

20. října 1815 manželé Renčovi prodávají mlýn Antonínu Böhmovi z Berouna za 16.500 zl.

24. prosince 1817 mlýn od nich kupuje zdejší stárek Václav Zimmerhakl s manželkou Eleonorou za 21.500 zl.

20. září 1827 Václav Zimmerhakl mění Vožehův mlýn s Janem Tobiášem a jeho manželkou Annou za jejich mlýn  Spálený mlýn čp. 19 u Kosobod o 2 složeních s přídavkem 1600 zl.

3. února 1841 postupní smlouvou se mlýna ujímá František Zimmerhakl (syn Jana Zimmerhakla, mlynáře z Vysočan) s manželkou Anastázií (dcerou Jana a Anny Tobiášových) v postupní ceně 2400 zl. od rodičů nastávající manželky

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Na III. vojenském mapování je mlýn uveden pod názvem Kavkův.( HŠ)

14. prosince 1849 umírá František Zimmerhakl, mlýna v postupní ceně 7.223 zl. 55 kr. se ujímá vdova Anasatázie

25. května 1872 mlýn silně poškozen povodní, opraven

1872 mlýn přebírá syn František Zimmerhakl

8. května 1882 při další povodni mlýn opět těžce poškozen

4. května 1883 František Zimmerhakl podává Okresnímu hejtmanství v Karlovicích žádost o povolení ku zřízení nového mlýna níže po proudu

9. února 1910 mlýna s veškerým příslušenstvím v účetní ceně 20.000 K se ujímá dvcera Emilie Zimmerhaklová

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Emilie Zimmerhaklová, stará, nemocná a bezdětná odkazuje mlýn své neteři Žofii, rozené Burešové z Kožlan, která se provdala za Antonína Straku

13. prosince 1924 Antonín Straka s manželkou Žofií přebíraji dědictvím mlýn

V roce 1930 byl maijtelem mlýna Antonín Straka.(HŠ)

Mlýn skončil s mletím v r. 1939, kdy byla část strojů přestěhována do Nového Strakova mlýna.(HŠ)

(historii doplnil jšk dle Jaroslava Sklenáře)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vožeh
 • Zimmerhakl
 • Straka
 • Martinec
 • Valcha
 • Rabas
 • Ringer
 • Cukr
 • Beyer
 • Pischoft
 • Kreibich
 • Renč
 • Böhm
 • Tobiáš

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  10 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • klasicismus do roku 1850
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Mlýn má dřevěný bedněný štít (HŠ).
   Doplněno HŠ.
   • skládaný bedněný štít
   • okno
     Žádná položka není vyplněna
     1651 jedno složení a pila
     1656 dvě složení, pila a stoupa
     1769 dvě složení
     1895 dvě složení
     1924:
     1 stolice válců
     1 francouzský kámen
     1 loupačka
     1 cirkulárka pro poptřeby mlynáře
     1 dynamo pro osvětlení
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     1651-1656 pila a stoupa
     • náhon
     • rybník
     • akumulační nádržka
     Nad mlýnem je akumulační nádržka (HŠ)
     15. července 1895 dle § 23 vodního zákona osazen vodní cejch.
     Voda z nádržky před mlýnem přitéká na vantroka 8,3 m dlouhá, 1,1 m široká, 0,71 m hluboká a bedněním v čele opatřená, ve kterém je stavítko. Druhá polovina vantrok nemá bednění. V Hradeckém potoce stojí stavidlový jez ve hřebeni 11,1 m dlouhý a 2,3 m ve sklonu široký. K potřebnému nadržení vody užívá mlynář náplavku.
     1924:
     Stavidlový jez zdýmající vodu do mlýnského náhonu stojí na Hradeckém potoce a pod ním odtéká přepadová voda do potoka Javornice. Jez je dřevěný, tabulový o 7 otvorech. Vody k pohonu mlýna e užívá jednak přitéklajícím Hardeckým potokem a jednak náhonem z vlastního rybníka, napájeného potokem Kůzovským - Javornicí. Obojí tato voda je naháněna stavidlovým jezem do mlýnské nádrže pod mostem silnice, která má výměru 701 m2. Její zevní hráze jsou v koruně průměrně 2,5 široké, na staně vzdušní jsou zpevněy kamnným tarasem, na opačním straně olšemi. Pomocí betonové propustě délky 5,4 m vniká voda do devěných vantrok 5 m dlouhých, 80 cm vysokých a 90 cm širokých. Na konci vantrok nalézá e dřevěné závodní satvítko z něhož voda postupuje na dřevěný žlab a pak na mlýnské kolo. Spodní stoka 1,5 m široká a 2 m hluboká ústí zpět do Javornice ve vzdálenosti 300 m od mlýna. Veškerá zařízení vodního mlýna si mlynář udržuje sám.
     Popis
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1651: 1 kolo
     1656: 2 kola
     1895: 2 kola, první hořejší průměr 4 m, druhé 4,74 m
     1924: 1 kolo na svrchní vodu, průměr 5,2 m, šířka 95 cm, hloubka lopatek 24 cm. (jšk)
     V roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, spád 5,05 m, výkon 4,8 HP. (HŠ)
     Typnaftový motor
     StavNezjištěn
     VýrobceŠkoda
     Popisvýkon 10 HP
     Typnaftový motor
     StavNezjištěn
     VýrobceŠkoda
     Popisvýkon 10 HP
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky čekoslovenské
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníPlzeň, str. 27 (HŠ)
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky čekoslovenské
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníPlzeň, str. 27 (HŠ)
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKarolína Blechová
     NázevNávrh a ověření turistického průvodce Kožlanskem
     Rok vydání2007
     Místo vydáníJihočeská univerzita v Č. Budějovicích, PF
     Další upřesněníDiplomová práce, str. 99 (HŠ)
     Odkazhttps://theses.cz/id/96gyfq/downloadPraceContent_adipIdno_6238
     Datum citace internetového zdroje30.10.2017
     AutorInternet
     NázevInformace o pozemku, Nahlížení do katastru nemovitostí
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněnívlastník Ivana Kučerová
     Odkazhttp://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=orawJjNvOq_JKMW2rqW_nXprzzSiBPywFW7pIJzqkPy5wtYBskbZgS_w7nZesQjbU9I2JOfrdCYtVP8CbgVJ6TvBLQxciBEnYY5KPy7mqimbTGl2O2b9nBEHrrBliW4IPkqKeOMWY6Q=
     Datum citace internetového zdroje31.10.2017
     AutorJaroslav Sklenář
     NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
     Rok vydání1997
     Místo vydáníČistá
     Další upřesněnís. 136-140
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách IV.
     Rok vydání2001
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 72-73
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     19.9.2012 14:52 neznámým uživatelem

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 17.9.2022 13:13
     Helena Špůrová 31.10.2017 07:11
     Radomír Roup 12.6.2018 19:14
     doxa (Jan Škoda) 25.9.2018 18:25