Mlýn stojí díky mletí.
(ruské přísloví)

Nový, Dejmkův mlýn

Nový, Dejmkův mlýn
40
Svinětice
387 73
Strakonice
Svinětice
49° 8' 16.9'', 14° 6' 25.8''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Nový mlýn je co do stáří doopravdy novým mlýnem, neboť byl postaven až v sedmdesátých letech 19. století. Stavebníkem byl pozdější mlynář Matěj Dejmek. Jeho rod zde pak byl až do uzavření mlýna po druhé světové válce. Od roku 2000 se začala psát jeho nová historie. Noví majitelé mlýn hezky opravili a v turbínovém domku běží Kaplanova turbína.
Jihovýchodně od obce Svinětice
Blanice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Vodní kniha k Dejmkovu mlýnu uvádí: „Povolení k vystavění tohoto mlýna bylo uděleno roku 1872 na základě protokolu úředního jednání ve Sviněticích ze dne 24. března 1871 a 16. ledna 1872.“ I na katastrální mapě z roku 1837 je vidět, že objekt mlýna a náhonu je tu zakreslen až dodatečně v pozdějších letech, což je odlišeno šrafováním. Mlýn měl číslo popisné 40, a to také přibylo až v sedmdesátých letech, protože dříve Svinětice tolik domů neměly. Znamená to tedy, že se jedná o poměrně mladý mlýn, vystavěný nedaleko usedlosti Hudlivaňků, v blízkosti nynější železniční zastávky.

1872 1. mlynář Matěj Dejmek (*1841 v Ouřicích jako syn přístavníka), mlynářský pomocník ze Svinětic čp. 20 (kovárna), 19.2.1867 oo s marií Novákovou, dc. chalupníka ze Svinětic čp. 12

26.11.1895 se nejst. syn (a od 1890 stárek) Josef Dejmek (*1867) oženil s Marií (*1871), dc. Štěpána Nachlingera z Měkynce (pocházel ale z Těšovic) 

do mlýna pořídili 1 koně, již dříve zde chováno 5 ks hov. dobytka a několik prasat, ve mlýně nebyli žádní zaměstnanci

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn uveden v Seznamech vodních děl republiky Českpslovenské z r.1932, majitel Josef Dejmek

1932 mlýn převzal syn Karel (*1899), vyuč.pekař (u Peroutky ve Vodňanech), oo 7.2.1926 s Kristinou Mařasovou ze Svinětic

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn měl být v provozu po celou dobu války.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn nebyl vyvlastněn, ale ukončil provoz.

manž. Dejmkovi vsoupili do JZD, Karel zde zastával funkci předsedy, v 50. letech se však zabil pádem ze střechy při její opravě

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

v 90. letech zemřela vdova Kristina Dejmková

2000 zakoupila Barbora Štiftová s manželem, mlýn opravují

2002 mlýn zasažen povodní, voda vystoupal do výšky 3,5 m, průtok 400 m3/sec, v jedné místnosti strhla strop, podemlety podlahy, vyražena okna, strhány omítky, hliněná chlebová pec zcela zničena, vše zaneseno bahnem

2009 při další povodni mlýn zaplaven do výšky 1,3 m

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Dejmek

Historie mlýna také obsahuje:

Od roku  cca 1875 Matěj Dejmek

Od r.1895 Josef Dejmek

Od r.1932 Karel Dejmek


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  03 2018
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    Původní mlýn měl jednu velkou kuchyň, jednu výrazně menší místnost a jednu nudličku pro výměnkáře.
    Současnou ložnici zřejmě mlynáři přistavěli a rozšířili, ve 2/3 této místnosti je zazděný vchod do mlýnice, tady asi původně místnost končila.
    Nejstarší část v obytném prostoru má klenbu a je umístěna výš.
    V kuchyni chlebová pec 2 x 1,5 m, výška 1,6 m, zničena za povodně 2002.
    • vrata, brána
     • zcela bez technologie aj.
     V bývalé mlýnici se dochovala válcová stolice od f. Julius Škrland a spol., první jihočeská továrna na stroje a stavby mlýnů, vlastní slévárna a hamr, České Budějovice
     VýrobceJulius Škrlandt a spol., České Budějovice
     Popis
     VýrobceJulius Škrlandt a spol., České Budějovice
     Popis
     Podle popisu ve vodní knize měl mlýn dvě obyčejná mlýnská složení, která poháněla dvě kola umístněná v jednom žlabu na spodní vodu.
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínový domek
     1872: mlýn ležel na levém břehu mlýnské stoky, která ústila z Blanice 80 m před mlýnem a 90 m za ním do řeky znovu vtékala.
     Na řece zřízen jez.
     V případě, že krumlovský velkostatek plavil po řece polena byl majitel mlýna povinen spustit stavidla v mlýnské stoce a plavbu umožnit. Musel rovněž i v případě sucha zajistit dostatek vody pro napájení dobytka v sousedním statku čp. 29 (U Hudlivaňků). Dále byl povinen postavit přes mlýnskou strouhu most dva metry široký a udržovat jej v dobrém stavu a pro nově navrženou silnici vybudovat řádné sjezdy k brodu přes Blanici a rovněž je udržovat.
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobceneznámý
     PopisDvě vodní kola na spodní vodu umístěná v jednom žlabu poháněla dvě mlýnská složení
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobceneznámý
     PopisDvě vodní kola na spodní vodu umístěná v jednom žlabu poháněla dvě mlýnská složení
     Typturbína Girardova
     StavZaniklý
     Výrobceneznámý
     PopisRok instalace turbíny není znám. Uvedena v r.1930. Hltnost 0,9 m3/s, spád 0,75 m, výkon 6 HP
     Vzala ji velká voda 2002.
     Typturbína Kaplanova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisInstalována jako náhrada po r. 2002.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • pískovcový kámen | Počet: 1
     • AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Bavorov
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrba&id=2014
      Datum citace internetového zdroje20.3.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Bavorov
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrba&id=2014
      Datum citace internetového zdroje20.3.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro Svinětice čp.40
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1shkdsf&id=601467
      Datum citace internetového zdroje20.3.2018
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12, s. 41
      Datum citace internetového zdroje20.3.2018
      AutorJaroslava Pixová
      NázevNa břehu Blanice - k šumavským pramenům
      Rok vydání2012
      Místo vydáníPutim
      Další upřesněníStrana 26 a výše
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje20.3.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      20.3.2018 19:05 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 21.3.2018 19:54
      doxa (Jan Škoda) 7.2.2023 21:26