Z mlynářského desatera
5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.

Dolní, Fricův mlýn

Dolní, Fricův mlýn
18
114
U Mlýna
Dědice
682 01
Vyškov
Dědice u Vyškova
49° 17' 26.9'', 16° 58' 57.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn v podobě z let 1930-1931 není od konce osmdesátých let v provozu. Mlýn vyhořel 21. března 1930 a byl rekonstruován do podoby s mansardovou střechou. S mletím se přestalo nejdříve v roce 1980, když mlynář Jaroslav Fric odešel do důchodu. Knihy obsahují zápisy o mletí a šrotování i z 1. pol. 80. let 20. století. Poté byl mlýn používán ještě i ve druhé polovině osmdesátých let jako místo, kde se pravidelně konala výměna obilí dovezeného zemědělci z okolí za šrot a mouku. Poslední správce objektu Mlýnský průmysl Kyjov, s. p., Kyjov, mlýn vydal 29. 4. 1991 (restituce, Dohoda o vydání věci).
Uprostřed obce
Haná
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn v současné podobě zahájil provoz někdy v 30.letech 20.století a v 80. letech 20. století skončil provoz.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Fricův mlýn na štítě nesl letopočet 1600. Patříval k arcibiskupskému panství, od něhož byl odkoupen novými majiteli Kumry.(RR)

1757 vrchnost mlýn emfyteuticky odprodala Jiřímu Kummerovi

1826 Josef Kummer, u mlýna olejna

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1858 od Kummerů koupil mlýn Emanuel Fric (24.12.1812-10.6.1881) s manž. Františkou roz. Hammerovou (20.9.1814-22.6.1884).

Nástupcem Emanuela Frice se stal na začátku 80. let 19. století Florian Fritz (4.5.1845-3.2.1915) s Amálií roz. Trávníčkovou (17.4.1862-1.8.1943), který v roce 1898 koupil od olomouckého arcibiskupství vedle mlýna stojící pilu.

V roce 1911 na něm začal samostatně hospodařit Josef Fric (31.12.1885-17.12.1946) s Filomenou roz. Crhonkovou (26.5.1885-30.1.1934). (RR)

Po první světové válce zde došlo k modernizaci, když původní čtyři kola na vrchní vodu byla nahrazena turbínami postavenými v místě bývalé lednice a byl postaven nový jez na Hané. (RR)

21. března 1930 mlýn vyhořel a byl rekonstruován do podoby, kterou má dnes. (RR)

1931 vodní dílo poničila velká povodeň

1930 Jan Pírek

1935 Josef Fric

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1943 byl mlýn úředně zastaven. Výroba byla ve mlýně obnovena až po válce v roce 1945. (RR)

1947 Jaroslav Fric

Od 30. června 1951 působil Jaroslav Fric jako vedoucí mlýna u Hospodářského družstva ve Vyškově. Fricův mlýn, v němž se ve mletí pokračovalo, byl nejprve provozován jako námezdní a v roce 1953 byl převzat Mlýnským podnikem. V roce 1959 bylo rozhodnuto, že mlýn byl znárodněn dnem 1. ledna 1953, jelikož sloužil provozu skladištního a výrobního hospodářského družstva. Stalo se tak ke dni 1. července 1959. Podle § 8 odst. 3 zák. č. 118/48 Sb. byly zestátněním znárodněny zemědělské mlýny, které sloužily provozu bývalých Hospodářských družstev. Hospodářské družstvo ve Vyškově bylo znárodněného ke dni 1. ledna 1953. Od 50. let 20. století tak mlýn působil dále pod státními podniky, jimiž byly postupně Středomoravské mlýny a pekárny, Jihomoravské mlýny a pekárny, Mlýny a těstárny Pardubice, závod Kyjov, Mlýnský průmysl Kyjov. Tento mlýn byl v chodu ještě na začátku 80. let, kdy v něm pracoval Jaroslav Fric, a potom zde byla po několik let prováděna výměna mouky za obilí. Voda přiváděná z řeky Hané přestala být používána k roztáčení lopatek turbín, čímž byla získávána energie k pohonu mlýna, v roce 1977. (RR)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fric
 • Kummer
 • Pírek

Historie mlýna také obsahuje:

 1. Kummer Jiří 1757
 2. Kummer Josef 1826
 3. Fritz Emanuel 1858
 4. Fritz Florián - zemřel 1915
 5. Jan Pírek 1930
 6. Fric Josef - zemřel 1946
 7. Fric Jaroslav - zemřel 1985

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýnský náhon začínal na ulici Morávkova, jak je most přes Hanou je vidět jez se dvěma stavidly. Tato stavidla zastavila vodu pro potřeby mletí. V těchto místech jsou topoly (z mostu Morávkova v pravo) v rohu těchto topolů je stavidlo, které pouštělo vodu na mlýn. Musíte se dívat pečlivě protože vše je zarostlé.
   • okno
   • vyskladňovací otvor
    • existující umělecké složení
    Válcový mlýn
    Podkolí: osy turbín, elektromotor, transmise
    Přízemí - zanáška: 4 válcové stolice, násypky
    1. patro: míchačka mezi dvěma rezerváty
    Podstřeší: transmise, triér, vysévače, vzduchové filtry
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    • olejna
    1826 u mlýna olejna
    Původní pila stojící hned vedle mlýna byla koupena na konci 19. století od olomouckého arcibiskupství (1898).
    Nová pila byla postavena na konci dvacátých let 20. století o kousek dál. Bednárna přistavěna na začátku 40. let 20. století, v bednárně 4 okružní pily o celk. příkonu ca 8 HP
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    Na mlýně byl vantrok.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis2 horizontální Francisovy turbíny se suchou savkou
    1930: 2 turbíny Francis
    1) hltnost 0,265 m3/s, spád 4,8 m, výkon 12,7 HP
    2) hltnost 0,2 m3/s, spád 4,8 m, výkon 9,6 HP
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis2 horizontální Francisovy turbíny se suchou savkou
    1930: 2 turbíny Francis
    1) hltnost 0,265 m3/s, spád 4,8 m, výkon 12,7 HP
    2) hltnost 0,2 m3/s, spád 4,8 m, výkon 9,6 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisMlýn měl původně 4 kola na vrchní vodu.
    Typplynosací motor
    StavDochovaný
    Popis
    Typplynosací motor
    StavDochovaný
    Popis
    Typelektrický motor
    StavDochovaný
    Popis
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet:
     • průchodová
     • válcový
     • jednoskříňový
     1
     • sací filtr
     • šneková
     • kapsový výtah | Počet:
     • Autorwww.hrady.cz
      NázevFricův mlýn na hrady.cz
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.hrady.cz/index.php?OID=12684
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.hrady.cz
      NázevFricův mlýn na hrady.cz
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.hrady.cz/index.php?OID=12684
      Datum citace internetového zdroje
      AutorAlois Kleveta
      NázevMlynářský sborník Bučovicka, Slavkovska a Vyškovska
      Rok vydání2021
      Místo vydáníVyškov
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 13 (Brno), s. 31
      AutorAlois Kleveta
      NázevMlýny a mlynáři města Vyškova
      Rok vydání2014
      Místo vydáníVyškov
      Další upřesněnís. 16-17

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      3.1.2013 21:03 uživatelem Fric

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 8.5.2017 14:16
      Radomír Roup (Radomír Roup) 15.1.2016 14:05
      doxa (Jan Škoda) 3.4.2023 23:07
      robokop 25.11.2018 17:04