Kde najdeš mouku, můžeš hledat i špek.
(rumunské přísloví)