Ještě není ve mlýně, to, z čeho budou mazance.
(německé rčení)