Mlynáři to připlave po vodě; ještě žádný nevzal příliš málo.
(německé přísloví)

Varvažovský mlýn

Varvažovský mlýn
55
U Mostu
Varvažov
397 01
Písek
Varvažov
49° 26' 33.8'', 14° 7' 14.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Na krásném místě západně od vsi, v malebném údolí Skalice. Klasicistní patrové stavení, kryté polovalbovou střechou. Lichoběžníkový štít je oddělen fabionovou římsou. Štít je svisle rozčleněný dvojicí pilastrů. Přední patrová část mlýna je dvoutraktová, ve štítovém průčelí je v obou patrech arkádová loggie s dvojicí půlkruhově zaklenutých arkád s vyzdívanými parapety. Ve štítu je mezi okny datace 1878 (novodobá). Na nádvorní straně mlýna byla původní pavláčka. Na objekt navazuje mladší přízemní obytná část, asi z 20. let 20. století. Vedle mlýna se dochoval náhon.
Skalice
26416 / 3-5813
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Kolem roku 1866 byl majitelem mlýna Josef Prchlík. Byl také zámeckým písařem a prvním starostou Varvažova. Píše o něm Jindřich Šimon Baar v knize Jan Cimbura. Popisuje tu příhodu z doby prusko-rakouské války, kdy pruské vojsko obsadilo varvažovský mlýn.

(jšk podle Dany Ozoganové)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

1930 majitel Čeněk Hodík

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hodík
 • Prchlík

Historie mlýna také obsahuje:

1866  Josef Prchlík

1939 - Čeněk Hodík (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Mlýn je situován asi 1 km západním směrem od historického centra obce Varvažov, v místní čtvrti zvané "U mostu, v malebném údolí řeky Skalice. Mlýn tvoří významný urbanistický a krajinotvorný prvek v krajině, v údolí řeky. Významný památkově chráněný mlýn z 19. století má z památkového hlediska cenné dochované dispoziční řešení mlýna a obytného stavení, zachovalé historické konstrukce a prvky, zejména trámové stropy s prkenným záklopem v mlýnici, klenuté prostory sklepení v obytném stavení a dále původní výplně oken a dveří s kováním. Památkově cenná jsou i průčelí mlýnice a obytné části se zachovalými polokruhovými arkádami s cihelnou výplní.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Je možné, že ve mlýně technologie doposud je.
    Žádná položka není vyplněna
    • náhon
    • odtokový kanál
    • lednice
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,378 m3/s, spád 3 m, výkon 10 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,378 m3/s, spád 3 m, výkon 10 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Žádná položka není vyplněna

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Ostatní

    Vytvořeno

    5.9.2012 23:39 uživatelem Jan Pešta (Jan Pešta)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 12.12.2020 18:52
    Radomír Roup (Radomír Roup) 23.6.2018 15:11
    doxa (Jan Škoda) 30.11.2020 18:07