Když pes najde kousek masa, neptá se, zda je z rychtářovy krávy
nebo mlynářova osla.
(německé přísloví)

Mlýn u Zelenků, Karásků

Mlýn u Zelenků, Karásků
25
Krašlovice
389 01
Strakonice
Krašlovice
49° 9' 23.6'', 14° 8' 0.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Zelenků, Karásků, Kroupovský, Zuzikovský mlýn je prvním z mlýnů ležících na vodním náhonu za Vitickým jezem. Na Strakonicku patří mezi první mlýny používající moderní, tzv. amerikánskou technologii mletí. Ve mlýně se nachází Francisova turbína a původní strojní zařízení k výrobě elektrické energie. V nedávné době mlýn sloužil turistům coby penzion „Karas“. Po dohodě s majitelem je možno si mlýn prohlédnout.
Blanický potok
přístupný po domluvě

Obecná historie:

MLÝN ZELENKŮ (NEBO DENKŮ) – BÝVALÉ STŘEDISKO ČZ STRAKONICE
U vstupní brány vás dnes informuje firemní deska, že jste došli, dojeli, do ubytovacího a stravovacího střediska KARAS – Bena oil s.r.o., vstup na povolení. Ve snaze pořídit fotografie jsem vešel otevřenou brankou. V přilehlé bytovce jsem zvonil, ale nikdo neotvíral. Objekt jsem tedy vyfotografoval bez povolení. Jak je vidět, vše vyhlíží udržovaně a úhledně. Nově zde k budově mlýna, který je opět ve stylu modernějších staveb, bylo přistavěno ubytování panelákového stylu. Přilehlý komplex chatek působí zajímavě.
Věřme, že i využití odpovídá celému areálu. Předposledním majitelem zde byla opět rodina Denků, a mlýny dokazují, jaké možnosti poskytovaly. V připravované knize Emana Koritty se píše o tom, že zde začala i cukrářská výroba. Právě jeden z Emanových strýců sem šel na zkušenou.

http://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum/subj/31-tipy-na-vylet/texty/102-nemelem,-nemelem-%28serial%29/texty/4-expozice-muzea/texty/102-nemelem,-nemelem-%28serial%29/texty/41-nemelem-nemelem-12.-dil


Historie mlýna obsahuje událost z období:

mlynáři byli poddanými libějovického panství

9.1.1565 kšaft mlynáře Tomáše Karáska - Zuzikovský mlýn odkázal rovným dílem manželce Anežce a nezl. synu Zachariáši, na mlýně dosud vázne dluh 50 kop Mikuláši mlynáři

1571 Václav Karásek s manž. Annou, vdovou po Vítu Řepišovi, bratru mlynáře Matěje z Řepišovského (Martinců) mlýna

Václav Karásek byl známý násilník, patrně duševně postižený, v dubnu 1571 údajně v náhlém pomatení mysli kordem napadl a zranil na hlavě městského rychtáře Jana Berku, musel mu zaplatit léčebné výlohy a 10 kop bolestného, 27.5.1573 opět uvržen do vězení pro urážky úředních osob a nebezpečné vyhrožování, 1587 pohnán k soudu městským písařem Tomášem Turnovským, kterému způsobil zranění kordem

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1759 Matěj Radáš

1.7.1769 prodal mlýn Josefu Cigloserovi z Forkovského mlýna za 514 zl., Radáš se usadil na Forkovském mlýně (tedy de facto výměna)

1794 Josef Ziegloser a Leopold Fidler si podali žádost o povolení ke stavbě pily, proti čemuž podali odpor ostaní mlynáři 'Petřík, Pavelka, Kulhánek, Šebele, Žahour). V květnu 1794 městský úřad zamítl žádost Fidlera, ohledně Ciglosera zahájeno šetření. Pila mu nakonec povolena a 10.12.1795 dokončena.

21.8.1798 Cigloserova dcera Anežka si vzala mlynáře Václava Nedbala, který převzal mlýn.

září 1831 mlýn v ceně 900 zl. odevzdán synu Antonínu Nedbalovi, měl 2 složení, 4 stoupy a pilu, k mlýnu náleželo něco luk a polí, chovali pár koní, 10 ks hov. dobytka, 4 prasata aj., pro rodiče zajištěn výměnek se zaopatřením.

23.9.1840 Antonínovi zemřela manželka

1841 mlýn prodal Josefu Omcírkovi, mlynáři u Svatonic na Orlickém panství, a jeho manž. Marii, dc. sedláka Václava Koželuha ze Záblatí u Hluboké, za 6900 zl., protivínské vrchnosti se ročně platí 35 zl. za mlýn a 5 zl. pilu, odvádí se 1 strych pšenice, 50 str. žita a 4 str. ječmene.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1867 mlýn zdědil JUDr. František Koželuh

4.10.1873 podal žádost k přestavěbě mlýna, starý mlýn a pila zbořeny, vybudován moderní mlýn tzv. amerikán s parním pohonem, jeden z prvních na Strakonicku

mlýn pronajímán, nájemci:

1875 Josef Holub z Pardubicka

1880 Jan Černý z Břevnova u Prahy

15.1.1884 mlýn koupil Jan Zelenka, obchodník z Protivína s manž. Cecílií Mansfeldovou z Kornhausu (Mšece) u Rakovníka

nájemci:

1890  Václav Weisnar od Německého Brodu

1890 František Jelínek

1892 mlýn převzal syn Josef Adolf Zelenka (1891 oo s Paulinou Martincovou, dc. Tomáše Martince, měšťana ve Vodňanech,  a Kateřiny roz. Denkové z Forkovského mlýna, Pauliny brtatr Josef Denk byl mlynářem v Řepišovském (Martinců) mlýně)

1899 Josef Zelenka získal živn. list na pekařství, ve mlýně zaměstnáni Karel Vránek z Koberovic u Něm. Brodu, stárek, Václav Hucek od Beneč´šova, pekařský pomocník, Matěj Vojta z Pohorovic, čeledín, Marie Vojtová z Pražáku, služka. Ve mlýně chovají 2 koně, 3 ks hov. dobytka, 2 prasata aj.

 

leden 1920 Josef Zelenka mlýn prodal Josefu Prokopcovi

srpen 1920 Prokopec mlýn prodal Josefu Svobodnému (1867), mlynáři z Týna n/Vlt. s manž Miladou a mládkem Josefem Brejchou od Vimperka

9.11.1923 koupil nezl. Otta Steiner

1928 v exekuci přiklepnut  Občanské záložně ve Vodňanech

podzim 1928 v dražbě zakoupili manželé Denkovi z Forkovského mlýna

zřídili Francisovu turbínu

v Zelenkově mýně se nadále mlelo  žito, ve Forkovském pšenice

1930 Josef Denk

mlýn přebudován na rekreační zařízení a školu v přírodě

objekt pak odkoupilo ČZ Strakonice a zřídilo zde ubytovnu, přistavěna další budova

rekrteační středisko Karas

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Zelenka
 • Karásek
 • Koželuh
 • Radáš
 • Cigloser
 • Ziegloser
 • Nedbal
 • Omcírek
 • Holub
 • Černý
 • Weisnar
 • Jelínek
 • Prokopec
 • Svobodný
 • Steiner
 • Denk

Historie mlýna také obsahuje:

-1565 Tomáš Karásek

1565- Zachariáš Karásek

1571-1587 Václav Karásek

1759-1769 Matěj Radáš

1769-1798 Josef Cigloser (Ziegloser)

1798-1831 Václav Nedbal

1831-1841 Antonín Nedbal

1841-1867 Josef Omcírek

1867-1884 JUDr. František Koželuh

1875 Josef Holub (nájemce)

1880 Jan Černý (nájemce)

1884-1892 Jan Zelenka

1890  Václav Weisnar (nájemce)

1890 František Jelínek (nájemce)

1892- Josef Adolf Zelenka

1899-1920 Josef Zelenka

1920 Josef Prokopec

1920-1923 Josef Svobodný

1923-1928 Otta Steiner

1928 Občanská záložna ve Vodňanech

1928- Josef Denk

 

R. 1873 nechal František Koželuh přestavět svůj Karáskův mlýn ve Vodňanech na novou technologii, užívanou od konce 18. století v Severní Americe. Stavěly se velké mlýny s dokonalým čistícím zařízením a melivo se převáželo v kapsových výtazích. Byl jedním z prvních tzv. "amerikánských - uměleckých" mlýnů na Strakonicku. viz

1841 inventář mlýna při prodeji:

13 pytlíků, 8 násypek, 2 kádě, 4 oškrdy, 1 železná palice, 1 pemrlice, 1 železné dláto, železný sochor, podsívák, 2 řešata, 2 odsýpací truhly, 1 kádečka se železnou obručí ad.

(Neznámo kdy.) Mladý nastupující mlynář byl donucen ke sňatku s dívkou, která o něj rovněž nestála, oba snoubenci již měli své vyvolené partnery, kteří však  byli pro jejich rodiče společensky nepřijatelní. Mladí manželé nadále udržovali styky se svými láskami. Mladá mlynářka posléze porodila dítě, ale mlynářova milenka podstrčila mlynáři jed, kterým svou ženu otrávil. Mlynář s dítětem a svou milenkou pak zmizeli neznámo kam.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • papírová pečeť
částečně adaptován
05 2012
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   zděná
   vícepodlažní
   Obytné místnosti byly ve vilce, která byla propojená s mlýnem, bylo tu 13 obytných místností.
   Když se z toho dělal škola v přírodě, některé příčky vybourali a udělali tu velkou umývárny. Z celého mlýna zřídili místnosti s palandami.
   ČZ Strakonice přistavěl další ubytovací budovu.
     • zcela bez technologie aj.
     zařízení zlikvidováno při přestavbě na školu v přírodě
     Žádná položka není vyplněna
     1831: 2 složení
     1873 mlýn amerikán se 4 složeními
     Zaniklý
     • pila
     • pekárna
     • stoupa
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     pila dokončena 10.12.1795
     1831: 4 stoupy a pila
     1899 zřízena pekárna
     • stavidlo
     • náhon
     • jalový žlab
     • rybník
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • most, propustek
     • turbínový domek
     Mlýn a pila jsou na pravém břehu
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Popiszřízena 1928
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,7 m3/s, spád 1,8 m, výkon 53,2 HP
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Popiszřízena 1928
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,7 m3/s, spád 1,8 m, výkon 53,2 HP
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis1831: 2 kola
     1873: 1 kolo na spodní vodu, prům. 7,55 m, šířka 2,33 m
     1928 nahrazeno turbínou
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Popisinstalován 1873
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Popisinstalován 1873
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 41
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 41
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
     Rok vydání2011
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 192-198

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Ostatní

     Vytvořeno

     14.1.2015 20:02 uživatelem No.666

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 30.11.2018 08:48
     doxa (Jan Škoda) 7.2.2023 14:46