Když se zlé zrno brzy nesemele, vylétne.
(německé přísloví)