Z mlynářského desatera
3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.
4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.

Profil - Bongo

Navštívené mlýny

Oblíbené mlýny

Chci navštívit

Uživatelem založené karty