Chop se mlýnku a mouku mel, odlož své závoje.
Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami!
(Iz 47, 2)

Hlouškův, Nový mlýn

Hlouškův, Nový mlýn
37
25
Jedov
675 71
Třebíč
Jedov
49° 13' 1.7'', 16° 9' 20.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Dosud stojící mlýn s funkční MVE.
samota pod Jedovem
Oslava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn se připomíná již od roku 1370, kdy jej prodal Jan Tas  se zbožím jedovským Sazemovi z Tasova.

připomíná 1436, 1447 a 1464 v souvislosti se spory mezi jeho nápadníky

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1568 Jan Pytlík, mlýn zván Pytlíkovský nebo v Příchodkově

1591 po svém otci koupil za 100 zl. Jan Melkus

1612 od mlynáře Valy koupil ouředník neboli vrchní pan Pavel Ostrovský Kaplíř ze Sulevic pro J.M. Jana Diviše Černína za 480 zl.

Mlýn po roce 1612 vyhořel, grund pod Jedovem "kde mlejn bejval"  koupil 1615 Jíra Jelínek za 70 zlatých, Pustý mlýn byl zanedlouho obnoven, jak vysvětluje zápis v zámeckém urbáři: "Roku 1616 není pustý, mele zas". Od té doby se nazývá Nový.

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

5.2.1634 Vávru mlynáře vyručili sousedé z Jedova, aby plat platil

1693 mlynář Svoboda zapleten do aféry s kradeným obilím z panských sýpek

1747 od vrchnosti koupil Jan Hangl z Brna za 400 zl. a 130 zl. roční činže

1788 Jan Hangl prodal Matěji Kabrdovi

1811 postoupil synu Matěji Kabrdovi ml.

1835 postoupil synu Janu Kabrdovi

 

Patřil k největším mlýnům v kraji, postaven dřevěný most přes Oslavu.

V roce 1852 je uváděna majitelka mlýna Rosalie Kabrdová, asi vdova a roku 1867 manželé Emerich a Berta Sachrovi.

Mlýn velmi utrpěl při povodni v roce 1888, celková škoda odhadnuta na 6000 zl. a šel do exekuce.

1898 v dražbě zakoupili mlýn manželé Jan a Františka Hlouškovi. Jan pocházel z mlynářské rodiny Hloušků z osady Falcov u Dolních Louček,byl to syn Jana Hlouška, mlynáře z Prostředního mlýna ve Velké Bíteši.

1903 dokončena silnice  z Náměště do Naloučan

1930 mlýn a pila Jan Hloušek

Mlýn po něm  převzal syn Rudolf v roce 1932, v témže roce zrušil vodní kola a instaloval turbínu Francis o výkonu 28 HP, v roce 1936 mlýn vyhořel. Rudolf Hloušek se pustil  do přestavby mlýna, která trvala 5 let. Byla instalována druhá Francisova turbína o výkonu 32 HP, mlýnice byla vybavena 4 válcovými stolicemi a další moderní technologií. Byla postavena pila s katrem,vila,  na místě starého příhradového jezu byl postaven nový, betonový s proudnicovým přelivem a výpustnými vraty uprostřed, dále byla postavena pekárna a byty pro zaměstnance. Vše bylo dokončeno v roce 1941

Ve mlýně bylo zaměstnáno asi 10 osob.

1936 kapacita 100 q/24 hod.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1943 se Rudolf Hloušek oženil s Otilií Vrzalovou (1910-1923), vdovou po mlynáři ze Křtin, umučeném Němci v Mauthausenu za černé mletí.

do mlýna doisazen správce Brantl, Hloušek se věnoval pile, která se podílela na splácení hypoték za rekonstrukci mlýna

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

V roce 1950 byl mlynář Rudolf Hloušek v politicky motivovaném procesu odsouzen a dva roky vězněn v pracovním táboře, manželka s dětmi byla v během jedné noci násilně vystěhována.  Na mlýn byla uvalena Národní správa, v roce 1951 byl znárodněn. a v roce 1953 zastaven. Vdova s pěti dětmi byla vystěhována, před pohraničím ji zachránil exil na bítešském (Prostředním) mlýně u příbuzných, po té dalších devět let žili v obci Borovník. Vrátit se směli v roce 1960, kdy mohli obývat provozní prostory pekárny, nikoliv byty pro zaměstnance nebo  vilu. Objekt mlýna až do roku 1992 užívalo - devastovalo např. zemědělské družstvo, kdy např. v šedesátých letech byla pila zbořena a katr odvezen, v roce 1978 byl mlýn přidělen družstvu invalidů META, které zlikvidovalo mlýnské zařízení a zřídilo ve mlýně dílenský provoz, budovu mlýna architektonicky zničilo. Hospodářské objekty - stáje apod. zbourali, suť rozmetali po pozemcích kolem mlýna, turbíny zasypali.

 V roce 1992 byl nefunkční objekt vrácen synu Antonínu Hlouškovi. Ten obnovil náhon a vykopal, nechal zrestaurovat a uvedl do provozu obě původní turbíny. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kabrda
 • Sachr
 • Hloušek
 • Pytlík
 • Melkus
 • Vala
 • Jelínek
 • Vávra
 • Svoboda
 • Hangl

Historie mlýna také obsahuje:

-1370 Jan Tas

1370- Sazema z Tasova

1568 Jan Pytlík

-1591 Melkus st.

1591- Jan Melkus

-1612 Vala

1612- Jan Diviš Černín

1615 Jíra Jelínek

1634 Vávra

1693 Svoboda

1747 Jan Hangl

1788 Matěj Kabrda

1811 Matěj Kabrda ml.

1835 Jan Kabrda

1852 Rosalie Kabrdová

1867 Emerich Sachr

1898 Jan Hloušek

1932-1951 Rudolf Hloušek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2012
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • pekárna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      1930 mlýn a pila
      1941 instalován katr na kulatinu až 80 cm
      1941 zřízena pekárna
      • jez
      • náhon
      • vantroky
      • jalový žlab
      • odtokový kanál
      • turbínová kašna
      • most, propustek
      • turbínový domek
      Jez na Oslavě cca 900 m nad mlýnem. 1941 postaven jez nový, betonový s proudnicovým přelivem a výpustnými vraty uprostřed.
      Nejdelší náhon na Oslavě, na náhonu 3 jalové přepady.
      Odpad od turbíny se vrací do Oslavy asi 50 m pod mlýnem.
      Popis
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1825 4 kola, 5. kolo pro pilu
      1930: 4 kola na svrchní vodu, hltnost 0,952 m3/s, spád 3,07 m, výkon 25,1 HP
      zrušena 1932
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Popisinstalována 1932, výkon 28 HP
      2. turbína instalována 1941, výkon 32 HP
      Typnaftový motor
      StavNezjištěn
      Popis1936 výkon 12 HP
      Typnaftový motor
      StavNezjištěn
      Popis1936 výkon 12 HP
      Historické technologické prvky
      AutorKarel Stejskal
      NázevMlýny na povodí (Dolní) Oslavy
      Rok vydání2012
      Místo vydáníNáměšť nad Oslavou
      Další upřesněníkniha, s. 39-43
      Datum citace internetového zdroje16.9.2014
      AutorKarel Stejskal
      NázevMlýny na povodí (Dolní) Oslavy
      Rok vydání2012
      Místo vydáníNáměšť nad Oslavou
      Další upřesněníkniha, s. 39-43
      Datum citace internetového zdroje16.9.2014
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 14 (Jihlava), s. 21
      AutorÚstřední svaz obchodních mlýnů v republice Československé
      NázevČeskoslovenské mlynářství
      Rok vydání1936
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 261

      Místo uložení
      Název fondu
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uložení
      Název fondu
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      13.9.2014 16:55 uživatelem Zero

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 27.8.2017 18:22
      doxa (Jan Škoda) 21.4.2023 12:41