Když mlynář vyjde ze mlýna, tak je na obecním pozemku.
(německé přísloví)

Ličenský, Hovorkův mlýn

Ličenský, Hovorkův mlýn
57
Lično
517 41
Rychnov nad Kněžnou
Lično
50° 10' 15.9'', 16° 11' 17.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Nejstarší připomínka mlýna je z r. 1696, kdy jej koupil Vojtěch Forst za sto zlatých.
1,5 km jv od kostela Zvěstování Páně v Ličně
Bělá
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

7. dubna 1696 koupil Vojtěch Forst za 100 zl.

1697 Jiří Meliš

15. března 1736 Josef Meliš

30. března 1754 Antonín Meliš

kolem 1760 - Karel Kudláček, mlynář (MS)

30. března 1795 Josef Mikisa

1807 rozšířen na dvě složení s pilou

27. ledna 1815 Antonín Truhlář

1835 Václav Truhlář
Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

5. listopadu 1849 se v mlýně narodil klasický filolog a literární vědec Antonín Truhlář (+10. září 1908, Královské Vinohrady) , největší znalec české humanistické literatury.  Na průčelí instalována bronzová pamětní deska. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Truhl%C3%A1%C5%99

1865 Jan Truhlář

1875 Josef Hroch a Anna Hrochová

1877 Josef Hovorka a Marie Hovorková

1908 mlýn vyhořel, byl obnoven s výjimkou pily, která byla odstraněna

1910 Josef Hovorka ml.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1914 instalována Francisova turbína

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 Josef Hovorka

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1939 Čeněk Rajchrt a Viktorie Reichrtová

1. června 1939 nájemce Ladislav Kopecký

1941 Čeněk Rajchrt, Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

3. září 1943 dočasně zastaven provoz

15. listopadu 1943 - 31. března 1944 povoleno pouze šrotování, pak zcela zastaven

6. září 1945 obnoven provoz

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1950 Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

1958 pouze šrotování

1962 Hana Růžičková a Marie Šabatová

1962 ukončen provoz

1963 čs. stát - Východočeské mlýny a pekárny, n.p. Pardubice

1963 čs. stát - Mlýny a těstárny n.p. Pardubice

1973 zrušeno vodní právo

1974 JZD Rudý říjen Černíkovice

1975 zlikvidován jez

JZD začíná budovat MVE

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Navrácen v restituci dcerám Čeňka Rejchrta Haně Růžičkové a Marii Staňkové.

prodán manželům Luďkovi a Lence Plegrovým

17. září 1990 zkolaudována malá vodní elektrárna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hovorka
 • Forst
 • Meliš
 • Mikisa
 • Truhlář
 • Hroch
 • Rajchrt
 • Reichrt
 • Kudláček

Historie mlýna také obsahuje:

1696 Vojtěch Forst

1697 Jiří Meliš

1736 Josef Meliš

1754 Antonín Meliš

1760 - Karel Kudláček

1795 Josef Mikisa

1815 Antonín Truhlář

1835 Václav Truhlář

1865 Jan Truhlář

1875 Josef Hroch a Anna Hrochová

1877 Josef Hovorka a Marie Hovorková

1910 Josef Hovorka ml.

1930 Josef Hovorka

1939 - Josef Hovorka (RR)

1939 Čeněk Rajchrt a Viktorie Reichrtová

1941 Čeněk Rajchrt, Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

1950 Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

1962 Hana Růžičková a Marie Šabatová

1963 čs. stát - Východočeské mlýny a pekárny, n.p. Pardubice

1963 čs. stát - Mlýny a těstárny n.p. Pardubice

1974 JZD Rudý říjen Černíkovice

1990 Hana Růžičková a Marie Staňková

1990 Luděk a Lenka Plegerovi

2000 Lenka Plegerová

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
     Žádná položka není vyplněna
     původně jedno složení
     1807 dvě složení
     později tři složení
     holendr
     obyčejné české složení
     špicák
     krupník
     jahelka
     k 31. říjnu 1938 bylo možno ve mlýně zpracovat 20 q pšenice a 30 q žita za 24 hod. (5000 q pšenice a 6000 q žita za rok)
     skladiště na 1000 q obilí a 300 q mlýnských výrobků
     tarar 600 x 80 cm, fa. Pětivoký
     koukolník fa. Pětivoký
     loupačka Omega fa. Prokop
     porcelánová válcová stolice na mletí krupice 50x30 cm fa Hübner & Opitz
     šrotovací stolice s rýhovaným válcem na pšenici 50x25 cm fa. Prokop Pardubice
     stolice s rýhovaným válcem na mletí žita 60x30 cm fa. Prokop Pardubice
     stolice s rýhovaným válcem na mletí žita 60x30 cm fa. Hübner a Opitz
     2 moučné vysévače na žito fa Hübner & Opitz, Pardubice
     2 krupičné vysévače fa Hübner & Opitz, Pardubice
     1 vysévač rovinný se dvěma skříněmi fa . Prokop Pardubice
     reforma čtyřrámová 245x45 cm fa. Pětivoký Pardubice
     větrák a čtyři odkapové pytlíky na aspiraci
     válcový míchací stroj 250x40 cm. fa. Prokop Pardubice

     pila odstraněna po požáru 1909
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • turbínová kašna
     V ohybu řeky na místě původních dřevěných stavidel je instalováno novější dělené stavidlo, které přehrazuje řeku a umožňuje regulovat přítok do mlýnského náhonu. Náhon napájí Ličenský mlýn a odpadová voda pokračuje dál dlouhým náhonem k dalšímu mlýnu, tentokrát ledskému, zvanému Podlíska.
     Voda nejprve přicházela k vodnímu kolu o prům 3,16 m k pohonu pily (1909 po požáru pila odstraněna), druhé kolo pohánělo holendr, třetí obyčejné české složení a poslední špicák, krupník nebo jahelku.
     Popis
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popispřed 1909 kola
     po 1909 pouze 3 kola
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1914 instalována
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,51 m3/s, spád 3,6 m, výkon 17.9 HP
     1962 zrušena
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1988 instalována dvojčitá Francisova turbína, hltnost 510 l/s, spád 3,6 m, výkon 9,94 kW
     TypNásosková turbína – Metaz
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popisinstalována po 1990, výkon 5 kW
     Typturbína Kaplanova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popisse v současné době buduje, bude mít maximální výkon 30 kW (limitovaný ale množstvím vody v řece)
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.moh.cz/pdf/ohp/495.pdf
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.moh.cz/pdf/ohp/495.pdf
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 4., str. 19, číslo 9
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMiroslav Daněk
     NázevVoda pro život
     Rok vydání2016
     Místo vydáníSolnice
     Další upřesněnís. 62-66
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorLudmila Žlábková
     NázevHistorie Ličenského mlýna č.p. 57
     Rok vydání2007
     Místo vydáníRychnov nad Kněžnou
     Další upřesněnísborník Orlické hory a Podorlicko, č. 14, s. 323-345
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     15.3.2013 10:43 uživatelem Radomír Roup (Radomír Roup)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 15.3.2013 15:38
     Radim Urbánek 24.7.2015 19:12
     meisl (Zdeněk Meisl) 28.8.2015 17:44
     doxa (Jan Škoda) 25.3.2024 22:07