Když myš sedí v moučném pytli,
myslí si, že je samotný mlynář.
(holandské přísloví)