Mlynářův hraniční kámen je jeho loket.
(duryňské přísloví)