Osel, který otáčí mlýnem na zrní,
nemůže ještě otáčet mlýnem na sádru.
(německé přísloví)