Bylo by o mlynáře postaráno,
kdyby mouka sněžila.
(německé přísloví)

Lejskův, Kožíškův mlýn

Lejskův, Kožíškův mlýn
39
5
Hlince
331 41
Plzeň-sever
Kralovice u Rakovníka
49° 55' 59.8'', 13° 38' 6.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Obrovský mlýn, rozléhající se na území Královic, u Berounky.
Mlýn je postavený na severní části Berounky (na levém břehu).
Tím pádem nemá funkční vodní motor. Mlýn stojí na místě Berounky tam, kde se vlévá Radubice
Berounka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1513 při sporu mezi Henrichem a Jindřichem Týřovskými předvolán jako svědek Václav Lejsek z mlýna Radobytce (původní název zdejšího mlýna)

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1530 při dělení zboží pánů z Kolovrat se Albrecht ze Všesulova ujal 5 vsí, v tom i Lejskova mlýna. Mlynář Lejsek platí ročně (včetně náhrady za slepice) 4 kopy a 8 grošů a má vykrmit 2 vepře. Mlýn od té doby náleží k Všesulovu.

Albrechtův syn Kryštof Jindřich měl syna Jana Jindřicha, který se s otcem nepohodl a usadil se na Lejskově mlýně.

1585 na svátek sv. Maří Magdaleny (22.7.) jel Sebastian Lažanský ode vsi Březska k Milíčovu. Na koni ho dojel Jan Jindřich z Kolovrat na Lejskově mlýně, z koně slezl, přistoupil k vozu a bez jakékoliv příčiny Lažanského pěti ranami mezi oči udeřil, se svými pomocníky ho porazil, jeho stloukli a zabít ho chtěli. Jako pokutu musel Kolovrat zaplatit 55 kop, ale již za rok se pánové na honě opět porvali.

1591 Kryštof Jindřich prodal řeku s břehy a mlýnem Lejskovským Janovi Týřovskému na Chříči

1592 Jan Jindřich na mlýně umírá

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1651 Soupis poddaných podle víry - Václav Sígl, mlynář (30 let) s manž. Zuzanou (50 let)

1713 Popis panství chříčského: Panský mlýn Lejskovský na 3 složení se stoupou na stálé vodě. Když jinde pro nedostatek vody mlít nemohou, mlynář Adam Tichý mele ve dne v noci. Vybere měřičného 300 korců, platí vrchnosti 100 korců žita a 50 zlatých hotově. Při mlýně je prachárna o 4 stoupách. Prachař Jiřík Míšek platí vrchnosti 20 zlatých.

1800 mlýn o 4 složeních

1841 Josef Mohl

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1895 mlýn a pila Klement Tryner

1912 povoleno zřízení 1 Francisovy turbíny, 1914 instalována

1919 František Kožíšek žádá o výměnu vodních kol za 2. Francisovu turbínu

1930 František Kožíšek, mlýn, pila a elektrárna

1940-41 velkou vodou poškozen jez v celkové délce cca 90m na třech místech. 1941 vydáno povolení k rekonstrukci.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Lejsek
 • Kožíšek
 • Mohl
 • Sígl
 • Tichý
 • Tryner

Historie mlýna také obsahuje:

1513-1530 Václav Lejsek

1585-1592 Jan Jindřich z Kolovrat

1651 Václav Sígl

1713 Adam Tichý

1841 Josef Mohl

1895 Klement Tryner

1919-1939 - František Kožíšek (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    vícepodlažní
       Žádná položka není vyplněna
       1713: 3 složení a stoupa
       1800: 4 složení
       1895: 4 mlýnská složení a pila
       24.10.1941: mlýnské zařízení se skládá ze 3 dvojitých stolic, 1 jednopárové stolice, 2 francouzských kamenů, 1 šrotovníku, 2 loupaček, 5 rovinných vysévačů, 1 dvojité reformy, 2 míchaček, 1 tlakového filtru, 2 sacích filtrů, 2 cylindrů, 1 detašéru, 2 koukolníků, 2 automatických vah, kromě zařízení výtahů.
       Namísto dvou francouzských kamenů chce majitel mlýna instalovat 1 dvojitou stolici, která je již ve mlýně připravena.
       Zaniklý
       • pila
       • stoupa
       • mletí surovin
       • jiné
       Dochovaný
       • výroba elektrické energie
       1713 stoupa
       1713 prachárna o 4 stoupách
       1895 pila
       1930 mlýn, pila a elektrárna
       24.10.1941: zařízení pily se skládá z rámové pily 65 cm, jedné pily okružní a dvou kotoučových brusů k broušení listů pily.
       • jez
       • odtokový kanál
       • turbínový domek
       18.7.1895 osazen cejch
       1895: Jez na Berounce pevný přepadový o délce 157 m, šířka ve sklonu 4,3 m. Není přímý, nýbrž k pravému břehu zaokroulený.
       Jezem zvednutá voda se přivádí jímkou na vantroka, v jejichž čele tři stavidla se žlaby za nimi se nalézají. Žlabem prvním nejblíže ke mlýnu se přivádí voda na dvě vodní kola, druhým žlabem na jedno vodní kolo. Všechna vodní kola jsou na spodní vodu. Stavidlo ve třetím žlabu je jalové.
       1919 provedena oprava jezového tělesa, jeho udržování přísluší majiteli vodního díla
       1940-41 velkou vodou poškozen jez v celkové délce cca 90m na třech místech.
       1941 vydáno povolení k rekonstrukci.
       24.10.1941 jez v Berounce pevný přepadový o délce 157 m a šířky ve sklonu 4,3 m
       Typturbína Francisova
       StavNezjištěn
       Popis7.12.1912 povoleno zřízení 1 Francisovy turbíny, 1914 instalována
       1919 mlynář žádá o výměnu vodních kol za turbínu, 19.8.1919 Zemskou správou politickou povoleno, instalována druhá větší Francisova turbína.
       1930: 2 turbíny Francis
       1) hltnost 1,4 m3/s, spád 1,4 m, výkon 19,6 HP
       2) hltnost 5,9 m3/s, spád 1,3 m, výkon 79 HP
       24.10.1941: ve strojovně umístěna 1 turbína z roku 1912 a turbína povolená 1919. Obě turbíny se svislou hřídelí transmisně pohánějí mlýnská zařízení, zařízení pily a generátor.
       Typturbína Francisova
       StavNezjištěn
       Popis7.12.1912 povoleno zřízení 1 Francisovy turbíny, 1914 instalována
       1919 mlynář žádá o výměnu vodních kol za turbínu, 19.8.1919 Zemskou správou politickou povoleno, instalována druhá větší Francisova turbína.
       1930: 2 turbíny Francis
       1) hltnost 1,4 m3/s, spád 1,4 m, výkon 19,6 HP
       2) hltnost 5,9 m3/s, spád 1,3 m, výkon 79 HP
       24.10.1941: ve strojovně umístěna 1 turbína z roku 1912 a turbína povolená 1919. Obě turbíny se svislou hřídelí transmisně pohánějí mlýnská zařízení, zařízení pily a generátor.
       Typvodní kolo na spodní vodu
       StavZaniklý
       Popis1895: 3 kola na spodní vodu, kolo v prvním žlabu táhne dvě mlýnská složení, zadní (počítáno po toku) táhne jedno mlýnské složení a pilu.
       Kolo ve druhém žlabu táhne jedno mlýnské složení.
       1919 nahrazena turbínou
       Typdynamo
       StavNezjištěn
       VýrobceČeskomoravská Kolben - Daněk
       PopisVe strojovně se dále nachází transformační zařízení k rozvodu elektrické energie.
       Typdynamo
       StavNezjištěn
       VýrobceČeskomoravská Kolben - Daněk
       PopisVe strojovně se dále nachází transformační zařízení k rozvodu elektrické energie.
       Historické technologické prvky
       AutorJaroslav Sklenář
       NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
       Rok vydání1997
       Místo vydáníČistá
       Další upřesněnís. 32-34
       AutorJaroslav Sklenář
       NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
       Rok vydání1997
       Místo vydáníČistá
       Další upřesněnís. 32-34
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 27

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Plány - stavební a konstrukční

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - vodní dílo

       Vytvořeno

       8.4.2016 16:25 uživatelem AdamMlynář

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 17.9.2022 13:04
       Radomír Roup (Radomír Roup) 10.6.2018 14:45
       doxa (Jan Škoda) 19.10.2023 23:20