Kateřina šla do mlýna a namlela múky plné klobúky.
(česká pranostika, 25. 11.)