Když chce mlynář udělat své štěstí,
musí rozumět kamenné drti.
(německé přísloví)