Lépe moučno než loučno.
(české přísloví)

Vysoké Kolo

Vysoké Kolo
12
13
Vysoké Kolo
511 01
Semily
Vyskeř
50° 31' 39.0'', 15° 8' 22.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn se nachází u silnice ze Žďáru na Vyskeř. Byl přestavěn z původního mlýna ve 30. letech minulého století. Mlýn má doposud částečně zachované mlýnské zařízení.
Samota
Žehrovka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn stál v době předbělohorské.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Za třicetileté války mlýn a okolí mlýna zpustlo, mlynář mlýn opustil. Mlýn stál na panství kosteckém.

1682 - mlynář Jiří Žofka, opravil zpustlý mlýn

1699 - původní mlýn opuštěn a postaven nedalek, mlýn nový, nový splávek a nový náhon, využití výhody nedalekého silného pramene, který v zimě zpomaloval zamrzání vod v náhonu

1699 - stížnosti sousedních mlynářů z panstvi hruboskalského (Podvyskeřský a Mlýnice) na mlyáře Žofku ohledně nového náhonu a splávku, Žofkovi se proti panským úředníkům z hruboskalského panství uhájili, spor byl řešen mezi vrchostmi  - Hrubou Skálou a Kostí. Žofka mlýn dobudoval a vybavil zařízením.

1709 - Matěj Žofka, mlýn měl 1 složení, další mlynář - Jan Žofka

1754 - mlýn měl 2 kola a stoupu

1755 - Jiřík Žofka

1774 - Václav Žofka, vystavěl nový mlýn

dále Václav Žofka, syn

1805 - Josef Žofka

1828 - mlýn pronajat Ambroži Fikarovi

1830 - mlýn koupil Ignác Vagnknecht

1841 - mlýn koupil Josef Kubín

1842 - mlýn koupil František Kozák

1844 - majitel Josef Maršan, tragicky umírá 1846

1847 - prodej mlýna Josefu Vondrákovi

1848 - majitelem Martin Kvapil, propachtoval ho Janu Ronovi, později Antonínu Stračkovi

1851 - majitelem Hochman, po něm další mlynáři Tůma, Sameš, později další mlynáři v krátkých časových intervalech

1860 - zchátralý mlýn koupil Jan Rýgel

před 1870 - majitel František Rieger, zavedena živnost pecnářství

      Jaroslav Rieger

1902 - dražba mlýna, koupili manželé Mendlíkovi ze Sobotky

1902 - Josef Mendlík

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1914 - Josef Mendlík, syn

po 1. svět. válce mlýn pronajat Josefu Kulštejnovi

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 - majitel Josef Mendlík, nájemce Josef Kulštejn

1931 - mlýn koupil Josef Pleiner

do 1945 - provoz pecnářství

1953 - ukončení provozu mlýna

60. léta 20. století - přestavba obytné části mlýna

1960 - v provozu generátor na výrobu střídavého elektrického proudu

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Potomci posledního mlynáře vlastní mlýn dodnes, slouží k obytným a hostpodářským účelům

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Žofka
 • Fikar
 • Vagnknecht
 • Kubín
 • Kozák
 • Maršan
 • Vondrák
 • Kvapil
 • Ron
 • Straček
 • Tůma
 • Sameš
 • Rýgel
 • Rieger
 • Mendlík
 • Pleiner
 • Kulštejn

Historie mlýna také obsahuje:

1682 - mlynář Jiří Žofka,

 1709 - Matěj Žofka,

          Jan Žofka

1755 - Jiřík Žofka

1774 - Václav Žofka

dále Václav Žofka, syn

1805 - Josef Žofka

1828 - Ambroži Fikarovi

1830 - Ignác Vagnknecht

1841 - Josef Kubín

1842 -  František Kozák

1844 - Josef Maršan

1847 - Josef Vondrák

1848 - Martin Kvapil, propachtoval ho Janu Ronovi, později Antonínu Stračkovi

1851 -  Hochman, po něm další mlynáři Tůma, Sameš

1860 - Jan Rýgel

před 1870 - František Rieger,

      Jaroslav Rieger

1902 - manželé Mendlíkovi ze Sobotky

1902 - Josef Mendlík

1914 - Josef Mendlík, syn

1930 - majitel Josef Mendlík, nájemce Josef Kulštejn

1931 - Josef Pleiner

1939 - Jan Pleiner (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   Obytná budova je jednopatrová, mlýnice dvoupatrová.
     • existující umělecké složení
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pekárna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     Od 70. let 19. století byla ve mlýně pekárna - pecnářská živnost, ukončela v r. 1945

     1960 - výroba elektrickéé energie, generátor
     • náhon
     • turbínový domek
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popisr. 1930 - ve mlýně 1 Francisova turbína, spád 2,60 m, výkon 8,30 HP.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popisr. 1930 - ve mlýně 1 Francisova turbína, spád 2,60 m, výkon 8,30 HP.
     Typasynchronní alternátor
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popisr. 1960 - generátor na výrobu elektrické energie
     Typasynchronní alternátor
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popisr. 1960 - generátor na výrobu elektrické energie
     Historické technologické prvky
     AutorEgerta Jaroslav
     NázevHistorie mlýnů na Žehrovce
     Rok vydání2011
     Místo vydáníModřišice
     Další upřesnění
     Odkazhttp://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=nkc&request=historie+ml%C3%BDn%C5%AF+na+%C5%BEehrovce
     Datum citace internetového zdroje
     AutorEgerta Jaroslav
     NázevHistorie mlýnů na Žehrovce
     Rok vydání2011
     Místo vydáníModřišice
     Další upřesnění
     Odkazhttp://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=nkc&request=historie+ml%C3%BDn%C5%AF+na+%C5%BEehrovce
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet, S.Svoboda, svost@post.cz
     NázevMlýn Vysoké Kolo
     Rok vydání2002
     Místo vydání
     Další upřesněnítext, historické fotografie
     Odkazhttp://www.rajnet.cz/web/zobraz.asp?id=327
     Datum citace internetového zdroje21.10.2012
     AutorJosef Pekař
     NázevKniha o Kosti. Kus české historie.
     Rok vydání1942
     Místo vydáníPraha, Melantrich
     Další upřesněníDíl I, II, Třetí vydání, str. 225
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1930
     Místo vydání
     Další upřesněníJičín, str. 40
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJaroslav Egert
     NázevHistorie mlýnů na Žehrovce
     Rok vydání2011
     Místo vydáníPressstar Modřišice Turnov
     Další upřesněníMlýn Vysoké Kolo, str. 97-101, histo. fotografie
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Tento kostecký poddanský mlýn ležel až do roku 1848 na hranicích tří panství: kosteckého, svijanského a skalského. Připomínal se už před třicetiletou válkou, ve které byl zničen a opuštěn. Až po r. 1682 mlýn obnovil mlynář Žofka ze Střehomi, kolem r.1700 však tento mlýn opustil a postavil nový mlýn o kus dále, na dnešním místě. Mlýn měl výhodu v silném prameni, který vyvěrá nedaleko a za zimních mrazů zpomaloval zamrznutí vody (předchůdce dnešního mlýna stál podle tradice v rokli, jižně od dnešního stavení a poháněl jej tento pramen). Zároveň postavil i jez na Žehrovce a zřídil nový náhon. Proti tomu protestovali oba sousední skalští mlynáři. Podvyskeřský mlynář si stěžoval, že mu nový jez zdvíhá vodu pod koly. Mlýnický tvrdil, že mu vodu zastavuje. Skalská vrchnost proto poslala v září r.1700 vyskeřského rychtáře, aby jez nechal rozházet. Žofkové se však postavili na odpor s nabitou ručnicí a jez ubránili. Vznikl tak dlouholetý spor mezi oběma vrchnostmi o průběh hranic panství v Mlýn Vysoké koloúdolí. Obě strany použily dokonce padělané dokumenty. Žofkové pak mlýn drželi až do r.1830, kdy jej koupil I.Wagenknecht, který tu hospodařil do r.1841. Potom se tu v rychlém sledu vystřídalo 8 nevýznamných majitelů.Až v r.1860 koupil zchátralý mlýn mlynář Jan Riegr. Riegrové mlýn v následujících 3 generacích značně povznesli. Nejvýznamnějším z nich byl František Riegr, zanícený stoupenec strany Staročechů, vedenou jeho příbuzným F. L. Riegrem. Byl oblíben pro svou povahu a dobročinost vůči vyskeřské škole. Zemřel 19.4.1896 v Praze a jeho pohřbu na Olšanských hřbitovech se zúčastnili i zástupci Vyskře. Jeho syn Jaroslav mlýn v r. 1902 prodal J.Mendlíkovi. V roce 1931 koupil mlýn Jan Pleiner, za něhož byla budova zmodernizována do dnešní podoby. Jeho potomci jej drží dodnes. Po druhé světové válce přestal mlýn sloužit svému účelu. Přibližně do r.1995 neměl mlýn připojenu elektřinu a proud si vyráběl ve vlastní elektrárně. Josef Pekař v Knize o Kosti píše po mlýnu: „... mlýn Vysoké Kolo, ležící právě ve vstupu do malebných skalních roklí dolu Lažanského. Příslušenství jeho tvořilo malý, ven vysunutý ostrůvek Kostecka mezi panstvím svijanským na jedné a hruboskalským na druhé straně. Mlýn ve válce třicetileté byl hospodářem opuštěn a spustl. Roku 1682 postavil si střehomský mlynář Žofka vedle zřícenin mlýna starého mlýn nový a někdy roku 1699 zřídil si nový jízek a náhon naň vedoucí jinak založil. Hoření mlýn Podvyskeřský i dolení Mlejnecký slušely k panství skalskému; oba mlynáři jali se naříkati: prvý, že mu nový jez Vysokokolský zdýmá vodu až po paleční kola, druhý, že za zimních mrazů mu vodu stavuje a tříští. Skalská vrchnost nařídila selskému úřaadu vyskeřskému, t. j. rychtáři a konšelům, aby nový náhon strhli. Rychtář a konšelé tedy přišli, spolu s hajnými. Ale Žofkové, otec a syn, přijali je s nabitými ručnicemi, zapřísahajíce se u všech čertů, že každého zastřelí, kdo se náhonu dotkne. Úřad moudře ustoupil. Byl z toho proces; celý balík akt je o něm v Jindřichově Hradci. ...“ (s. 225)


     Potomci mlynářů Žofků žili donedávna v Sobotce, nyní žijí v Mladé Boleslavi a Praze.

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     22.9.2012 23:00 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2017 16:35
     Radomír Roup 24.6.2018 15:05